Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken presenteerde het plan voor een platform afgelopen donderdag tijdens het debat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS. Het idee is onderdeel van het Actieplan ‘Leefbaar Spoor bij goederenvervoer’ dat zij tijdens het debat aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat overhandigde.

In het plan worden verschillende ideeën gepresenteerd om overlast voor bewoners te voorkomen en overleg tussen betrokken partijen te faciliteren. Daarnaast wordt er in het plan onder andere aandacht besteed aan de gevolgen van veranderende klimaatomstandigheden op de economie, de komst van beveiligingssysteem ERTMS en het rijden van treinen van 740 meter.

Gerichte aanpak

‘Het spoorgoederenvervoer is een veilige, duurzame en schone manier van vervoer die flink groeit. En die wat D66 betreft nog verder benut moet worden. Maar niet zonder een gerichte aanpak van de overlast’, aldus Van Ginneken tijdens het debat. Volgens het Tweede Kamerlid is de kennis over dit onderwerp nog te gefragmenteerd en is het daarom belangrijk dat de verschillende betrokken partijen hierover structureel met elkaar in gesprek gaan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Staatssecretaris Heijnen laat weten het actieplan te betrekken bij de uitwerking van het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer, wat zij eind dit jaar naar de Tweede Kamer zal sturen. Daarnaast zegt zij toe te willen kijken naar de mogelijkheden voor een platform. Wel stelt zij het belangrijk te vinden dat er ‘niet allerlei clubjes naast elkaar bestaan’ en dat belangenverenigingen spreken namens grote groepen mensen.

Flitspaal tegen geluidsoverlast

In het plan pleit D66 ook voor ‘duidelijke normen voor geluid die ook echt worden gehandhaafd’. Hierbij wordt onder andere gesproken over een ‘flitspaal’ tegen geluidsoverlast.  ‘De maatregelen die ik noem zoals de flitspaal bij geluidsoverschrijdingen is iets wat vervoerders kan aanzetten om bijvoorbeeld stillere wielen te gebruiken’, zegt van Ginneken gedurende het debat. Daarnaast pleit zij voor meer onderzoek naar trillingsproblematiek en overlast bij huizen zodat er kennis opgedaan kan worden over welke maatregelen in welke situatie het beste werken.

Ook de veranderingen in het klimaat en het gebruik van nieuwe grondstoffen heeft de aandacht van D66. Van Ginneken spreekt tijdens het debat onder andere over de verschuiving in de energiebehoefte van fossiele brandstoffen naar grondstoffen als waterstof. ‘Welke gevolgen heeft de verschuiving van kolen naar waterstof voor de veiligheid en inrichting van onze goederenspoorinfrastructuur?’, vraagt zij zich af.

In het plan stelt D66 de vraag in hoeverre de energiebehoefte gaat veranderen en of de capaciteitsbehoefte zich gaat verplaatsen. Ook klimaatverandering is een aandachtspunt. ‘Hoe goed kan ons spoor tegen extreme hitte waar het van uitzet?’, aldus D66 in het plan. Volgens Van Ginneken moet het spoor daarom klimaatbestendig worden gemaakt.

740 meter

Ook maatregelen om het goederenvervoer per spoor te stimuleren zijn onderdeel van het plan. Zo pleit de partij onder andere voor een snelle uitrol van beveiligingssysteem ERTMS en eist dat in 2030 alle belangrijke routes en havenemplacementen geschikt zijn voor treinen van 740 meter. Ook moet de overheid een regierol nemen op het gebied van digitalisering, vindt D66, waarbij bovendien internationaal samengewerkt dient te worden.

Hans-Willem Vroon, directeur van belangenvereniging RailGood, reageert als volgt: ‘Gelukkig heeft D66 er in het plan oog voor dat regels en normeringen in een internationale context moeten worden bekeken. Zonder samenwerking en harmonisering met Duitsland is succes niet mogelijk in de vorm van meer goederenvervoer per spoor en beheersmaatregelen om omgevingseffecten van intensiverend treinverkeer te verminderen’, stelt Vroon onder andere.

Wel is het volgens Vroon een zeer groot aandachtspunt dat er nog geen budget is genoemd bij dit plan. ‘Het is nobel om van alles en nog wat te willen, maar als daarvoor onvoldoende budget is, dan krijg je voordat je het weet een herhaling van de afgelopen vier jaar. Er lag een mooi maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, maar daarvan is bar weinig echt concreet uitgevoerd. Er worden in Nederland te veel mooie plannen gemaakt die bij gebrek aan regie en geld niet of slechts deels worden uitgevoerd. Een platform spoorgoederenvervoer is een goed idee, mits dat niet verwordt tot discussiëren zonder implementeren’, benadrukt Vroon.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement