‘Wij hebben vooral veel last van de prijsstijgingen. De staalprijs is iets gedaald de laatste tijd, maar ligt nog steeds 80- tot 120% hoger dan voor de Oekraïnecrisis. En de prijzen voor dwarsliggers rijzen de pan uit’, stelt Van den Munckhof.

Het is op dit moment nog wel mogelijk om aan deze materialen te komen. Voor elektrotechnische materialen die chips bevatten is dat echter een ander verhaal. ‘Daarbij ervaren we echt leverproblemen. We hebben daarbij naast de oorlog bovendien te maken met de nasleep van de coronacrisis.  Dat heeft bijvoorbeeld effect op vernieuwingsprojecten in de treinbeveiliging. Door het tijdelijke gebrek aan bepaalde cruciale componenten, voeren we de vernieuwing met nieuwe producten op een later moment uit.’, legt Van den Munckhof uit.

‘Wij hebben vooral last van enorme prijsstijgingen en onvoorspelbare levertijden. Prijsstijgingen zien we op alle fronten, bij alle materialen, niet alleen spoorstaven, dwarsliggers, maar ook kabels, rijdraad, wisselverwarming, et cetera. Ook transportkosten zijn enorm toegenomen. Op dit moment is met name de onvoorspelbare levertijd van elektrotechnisch materiaal en kabels een probleem’, laat ook een woordvoerder van aannemer Strukton weten.

Hoogtepunt

Dit zorgt voor aannemers voor force financiële tegenvallers. ‘Een project krijgt een langere staart, wat ervoor zorgt dat er hogere kosten aan verbonden zijn. Vooral voor lopende projecten is dat een probleem. Omdat we die projecten al zeker een jaar geleden hebben aangenomen, konden we toen nog geen rekening houden met de huidige crisis’, stelt Van den Munckhof. ‘De prijsstijgingen zijn dermate groot dat wij deze niet zonder meer kunnen verrekenen met onze opdrachtgevers’, laat ook Strukton weten.

Wel stellen beide partijen dat ProRail meedenkt over een oplossing. ‘We zijn hierover als aannemers met ProRail in gesprek om te kijken hoe we de financiële lasten voor de projecten die nu aanbesteed zijn zo goed mogelijk kunnen verdelen.’, benadrukt Van den Munckhof.

Voor projecten die nog aanbesteed moeten worden, is er meer mogelijkheid om rekening te houden met de veranderde situatie. ‘We kunnen er hopelijk vanuit gaan dat we in sommige materiaalsoorten nu wel een hoogtepunt hebben bereikt qua prijs. Voor sommige productsoorten zoals staal creëert ProRail een gelijk speelveld doordat alle aannemers een eenheidsprijs moeten hanteren in hun aanbiedingen. Wanneer de prijs dan alsnog flink verandert, kunnen de meerkosten met de opdrachtgever verrekend worden.’ ‘Doordat ProRail voor spoorstaven een taskforce heeft ingericht, is er wat spoorstaven betreft nu enige rust in de markt, afgezien van de enorme prijsstijging’, laat Strukton weten.

Hoge energieprijzen

Spoorvervoerders merken op dit moment niks van de situatie, benadrukt Van den Munckhof bovendien. ‘Het zit de operatie van het spoorvervoer niet in de weg. En als de leveringen binnenkomen, plannen we in overleg met ProRail meteen een buitendienststelling in.’

Ook een woordvoerder van ProRail laat weten de problemen nog onder controle te hebben. ‘Het is echt iets wat we van dag tot dag bekijken en heel goed in de gaten moeten houden. Maar op dit moment ervaren we geen nieuwe problemen met projecten die niet uitgevoerd kunnen worden. Als het gaat om bijvoorbeeld spoorstaven, zie je wel dat we te maken hebben met certificeringen wat maakt dat we ze niet zomaar ergens anders vandaan kunnen halen. Maar tot nu toe hebben onze experts de problemen weten op te lossen.’

In april liet ProRail weten de elektrificatie van de Maaslijn en het verleggen van een spoorboog bij Hoogeveen te moeten uitstellen vanwege het materiaaltekort. De spoorbeheerder meldde dat vooral de levering van spoorstaven sterk werd geraakt omdat enkele belangrijke leveranciers hun deuren hadden gesloten vanwege te hoge energieprijzen. ‘Sommige spoorlocaties zijn cruciaal en krijgen daarom voorrang boven andere. Dat betekent dat we op sommige plekken vervanging van spoorstaven uitstellen’, aldus ProRail. Wel liet de organisatie weten uitstel zoveel mogelijk te willen voorkomen en ervoor te zorgen dat noodzakelijk onderhoud zou worden uitgevoerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement