De Europese Commissie stelde recent voor om alle nieuwe spoorverbindingen die onderdeel zijn van het Europese transportnetwerk (TEN-T) te realiseren met de standaard Europese spoorbreedte.Landen zonder Europese spoorbreedte moeten een plan opstellen voor het aanpassen van de routes die deel uitmaken van de negen bestaande corridors van het trans-Europese transportnetwerk naar de Europese standaard. Bestaande spoorlijnen hoeven niet aangepast te worden als de verplichte kosten-batenanalyse negatief uitvalt. Landen met een andere spoorbreedte in de Europese Unie zijn Ierland, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Portugal en Spanje.

‘Finland accepteert deze veranderingen aan de spoorbreedte niet en we zullen onze standpunten naar voren brengen in verdere discussies. Het is behoorlijk duidelijk dat er rekening gehouden moet worden met de speciale omstandigheden van Finland en dat onze bestaande spoorbreedte in stand gehouden moet worden’, verklaarde Harakka.

Economisch niet haalbaar

Volgens de Finse minister is het aanpassen van de spoorbreedte in Finland niet economisch en operationeel haalbaar en zou Finland daarom een uitzonderingspositie moeten krijgen. Finland heeft tijdens het opstellen van het voorstel ook al geprobeerd ervoor te zorgen dat Finland niet aan de eisen uit het voorstel zou moeten voldoen. Dit echter zonder succes.

Andere partijen lijken de zorgen van Finland te delen. Zo laat Riina Sikkut, minister van economie en infrastructuur in Estland aan het Duitse vakblad DVZ weten dat hoewel de regering nog geen standpunt heeft ingenomen over het voorstel, zij zich ook zorgen maakt over de haalbaarheid. Het land zou bezig zijn met een groot elektrificatieproject van het spoornet in de eigen spoorbreedte en daarom al grote investeringen doen. Ook wijst zij op Rail Baltica, een nieuwe spoorlijn die Estland, Letland en Litouwen met elkaar moet verbinden, waarmee al in spoorverbinding in de Europese spoorbreedte met andere Europese landen wordt gerealiseerd.

De Europese branchevereniging CER laat aan DVZ weten het doel van de Europese Commissie te ondersteunen, maar benadrukt wel het belang van de kosten-batenanalyse omdat de overgang naar de Europese spoorbreedte grote effecten heeft op de spoorsector en hoge kosten met zich meebrengt. Ook benoemt de organisatie dat het omzetten van een deel van het spoornetwerk naar een andere spoorbreedte, waardoor er twee spoorbreedtes in één land gebruikt worden, ten koste kan gaan van de binnenlandse interoperabiliteit.

Strategisch belangrijk

Er zijn echter ook positieve reacties op het voorstel. Païvi Wood, een senior adviseur op het gebied van transport en economisch beleid bij de Finse kamer van koophandel, stelt dat het voorstel ‘strategisch belangrijk’ is aangezien het beleid op het gebied van veiligheid van Finland vereist om meer verbonden met het westen te zijn. ‘Het voorstel is gedaan vanwege de effecten die de Russische agressieve oorlog heeft op de markt en vooral op de voedselvoorziening. En in deze situatie wordt het belang van een functionerende interne markt en transportverbindingen extra duidelijk’, zo stelt zij.

Ook benadrukt Wood dat er al landen zijn die hebben geleerd om te gaan met het hebben van verschillende spoorbreedtes. Zo heeft Spanje naast de eigen spoorbreedte al hogesnelheidslijnen ontwikkeld met de Europese spoorbreedte en wordt ook voor Rail Baltica de Europese spoorbreedte gebruikt. ‘Het gebruik van de Europese spoorbreedte maakt het makkelijker voor operators om binnen te komen op de Finse markt’, stelt Wood.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met RailTech.com

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement