Wegvervoer

De brandwerendheid van onze tunnels

Via het programma Vervanging en Renovatie van de Hoofdwegen wordt aandacht besteed aan de renovatie en vervanging van onderdelen van het hoofdwegennet, zoals bruggen en tunnels. Dit projectbudget, dat besteed moet worden tussen 2012 en 2036, wordt in de begroting van 2023 met 609 miljoen euro verhoogd naar bijna 5,2 miljard euro. Zo is er in de begroting van 2023 aanvullend budget toegevoegd voor de brandwerendheid van tunnels, waaronder het herstel van de brandwerendheid van de Coentunnel. Ook wordt onderzoek gedaan naar hittewerende bekleding in landtunnels.

Grootschalige renovatie
De Calandbrug in Rotterdam verbindt het westelijk havengebied met het achterland en is aan het eind van haar levensduur. Voor 2023 is het budget voor deze brug opgehoogd van 163 miljoen euro naar 182 miljoen euro. Er is 16,7 miljoen euro toegevoegd aan het projectbudget omdat is afgesproken dat dit het maximale bedrag zou zijn dat het ministerie aanvullend bij zou dragen als de totale projectkosten meer dan 262 miljoen zouden bedragen, wat het geval is gebleken. Aankomend jaar moet een beslissing gemaakt worden over de grootschalige renovatie van de brug, waarna de werkzaamheden in 2024 moeten beginnen.

Uitstel vanwege stikstof

Om de bereikbaarheid te vergroten en de kwaliteit van leefomgeving te verhogen, wordt er een nieuwe rijksweg aangelegd tussen de aansluiting Berkel en Rodenrijs op de A13 en het Terbregseplein op de A16 in Rotterdam. Het totale budget hiervoor bedraagt nu ruim 1,7 miljard euro, 41 miljoen meer dan in de begroting van 2022. Het project liep in 2020 vertraging op door stikstofproblematiek en problematiek met andere chemische stoffen (PAS- en PFAS-problematiek). Het projectbudget is sindsdien opgehoogd met 125 miljoen om de gevolgen van die vertraging op te vangen. Ook de renovatie van een bestaand viaduct is toegevoegd aan het project, wat voor een verhoging van 32 miljoen in het projectbudget heeft gezorgd. Ook andere projecten ondervinden last van de stikstofproblematiek. Zo bleek in 2021 dat het project dat de bereikbaarheid moet verbeteren in de regio Haaglanden vertraging oploopt doordat meer onderzoek naar stikstof nodig is. Ditzelfde geldt onder andere voor werkzaamheden voor het verhogen van de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn, het oplossen van de afwikkelingsproblemen bij knooppunt Hoevelaken en de aanpassingen op de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. De aanpassingen aan de N33 zijn nodig om de bereikbaarheid van de regionale havens Eemshaven en Delfzijl te verbeteren, zodat meer bedrijven zich in deze regio gaan vestigen.

Uitbreidend Almere

Ook de corridor A1/A6/A9 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere krijgt er dit jaar budget bij. Om de bereikbaarheid naar het uitbreidende Almere te vergroten, wordt de bestaande weginfrastructuur tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Almere Buiten-Oost uitgebreid. Het budget hiervoor bedraagt in 2023 ruim 5,9 miljard euro, 96 miljoen euro meer dan in 2022. Het project wordt uitgevoerd in vijf onderdelen en inmiddels zijn vier van de vijf deeltrajecten gerealiseerd. Het wachten is op het laatste project aan de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Door de coronamaatregelen is er echter een paar maanden vertraging opgetreden, waardoor de openstelling van het project met een jaar is uitgesteld naar 2027.

Spoorvervoer

De Aziëhaven

Het ministerie laat weten te werken aan extra opstelcapaciteit in het Amsterdamse havengebied om daar de groei van het spoorgoederenvervoer te kunnen faciliteren. Daarom wordt er in 2023 een voorbeschikking afgegeven van 2,4 miljoen euro voor voorbereidende werkzaamheden in de Aziëhaven.

ERTMS

Het budget voor de realisatie van het internationale beveiligingssysteem ERTMS wordt voor 2023 licht opgehoogd. Er is over 2023 maar liefst 166 miljoen euro toegevoegd aan het zogeheten ‘taakstellend budget’ tot en met 2030. Ruim 2,6 miljard moet er tot 2030 aan ERTMS worden uitgegeven. Er is onder andere 60 miljoen extra nodig omdat eind 2021 besloten is om ERTMS voor 2030 op de Noordelijke Lijnen in Groningen en Friesland te implementeren. Ook is er ruim 23 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies in het budget opgenomen.

Groei in Rotterdams havengebied

Door de groei van het spoorvervoer moeten verschillende emplacementen worden aangepast of moeten nieuwe emplacementen worden aangelegd. Dit is gedeeltelijk al gedaan en de herinrichting van Waalhaven Zuid staat nu voor 2023 in de planning. Voor andere deelprojecten, zoals de aanleg van nieuw emplacement Maasvlakte Zuid, de aanpassing van emplacement Maasvlakte Oost, de aanpassing van emplacement Kijfhoek en de elektrificatie van twee sporen op emplacement Europoort, wordt nu een nieuwe prioriteitenlijst opgesteld. De verwachte kosten voor dit project worden namelijk hoger dan het budget wat ervoor staat gereserveerd. Het budget is in deze MIRT wel opgehoogd naar 239 miljoen euro, 8 miljoen meer dan vorig jaar.

Veilige havenemplacementen

Voor dit programma, bedoeld om de veiligheid op de spooremplacementen op orde te krijgen, is een stevig budget van 198 miljoen euro beschikbaar. Dat is aanzienlijk meer dan het projectbudget in begrotingsjaar 2022, toen het budget nog 71 miljoen euro bedroeg. Het ministerie licht toe dat er enige tijd geleden 123 miljoen aan het projectbudget is toegevoegd omdat is besloten dat het realiseren van de brandblusvoorzieningen in het Rotterdamse havengebied ‘complexer en duurder is dan aanvankelijk werd gedacht’. 23 miljoen hiervan is toegevoegd in de voorjaarsnota 2022. In de begroting over 2023 is nog eens 100 miljoen extra toegevoegd. In totaal is er nu nog 26,5 miljoen euro uit het budget beschikbaar wat nog niet is toegewezen.

Vervoer via het water

Onvoldoende budget

Er moet nog een aantal knelpunten op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, die de havens van Rotterdam en Amsterdam met de Noord-Duitse kanalen verbindt, worden aangepakt. Dit gaat voornamelijk om de vervanging en opwaardering van acht bruggen. Er is echter geen budget om al deze bruggen meteen aan te pakken, waardoor er prioriteit is gegeven aan vier bruggen. Wanneer weer nieuwe middelen beschikbaar komen, zullen ook de andere bruggen worden opgeknapt. De financiële krapte is terug te zien in het budget. In 2023 staat het projectbudget op 233 miljoen euro, 4 miljoen euro minder dan in het jaar ervoor.

Een ruimere vaarweg naar Twente
De verwachte kosten van de tweede fase van het project dat moet zorgen voor de verruiming van de Twentekanalen zijn in 2023 opgelopen tot 194 miljoen. Dat is 18 miljoen meer dan het budget dat vorig jaar op de planning stond voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Twente voor bepaalde typen schepen. Er komt in 2023 onder andere 12 miljoen euro bij voor het oplossen van problemen veroorzaakt door de scheefstand van de huidige damwanden aldaar. Ook hebben de coronamaatregelen voor extra kosten gezorgd en is er subsidie voor dit project ontvangen van de EU. De werkzaamheden moeten in 2023 worden afgerond.

Vertragingen in Terneuzen

In 2012 is besloten tot de bouw van een nieuwe sluis bij Terneuzen. Hiermee moest iets gedaan worden aan de toenemende congestie en de betrouwbaarheidsproblemen van de sluis. De sluis zou in maart 2023 opgeleverd worden, maar door corona en de aanwezigheid van de chemische stoffen en objecten in de ondergrond kan deze datum niet worden gerealiseerd. De effecten op de planning worden nog beoordeeld. Wel is het budget voor 2023 opgehoogd met 30 miljoen naar 1,058 miljard. Dit komt mede door een bijdrage die door Nederland is gedaan voor ‘toegekende middelen covid’. Ook Vlaanderen, die een deel van de kosten voor dit project draagt, heeft een extra bijdrage gedaan.

De modernisering van de Maasroute

Het zal langer duren dan verwacht om de vaarweg tussen Den Bosch en Maastricht te verdiepen en te verbreden. De openstelling van de hernieuwde waterweg is uitgesteld naar eind 2027 na de afgelopen jaren meerdere keren vertraging te hebben opgelopen. Zo is er door de slechte staat van de waterdichte bodem een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Die lekkage moet worden gedicht en daarom is het budget met 24,8 miljoen euro verhoogd. Voor 2023 staat nu een budget van 776 miljoen euro voor dit project op de planning, 28 miljoen meer dan in 2022.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement