Uit onderzoek onder leden blijkt volgens CER dat spoorbedrijven in Europa in 2022 gemiddeld 420 euro per megawattuur betalen voor elektriciteit, minstens een verdrievoudiging ten opzichte van vorig jaar. In sommige landen zou er zelfs sprake zijn van een vertienvoudiging. De organisatie stelt bovendien dat er in 2023 opnieuw wordt onderhandeld over contracten, waardoor de prijzen voor 2023 kunnen oplopen naar 500 euro per megawattuur.

CER heeft, net als verschillende andere belangenorganisaties voor het spoor, de situatie al eerder bij de Europese Commissie aangekaart. Nu stelt de vereniging echter zelf verschillende maatregelen voor die de situatie zouden moeten verbeteren.

Zo benadrukt de organisatie dat het spoor voldoende moet profiteren van het voorstel om een maximumgrens te stellen aan de winsten van elektriciteitsproducenten die gebruik maken van niet op gas gebaseerde technologieën. Bij het verdelen van de overtollige winsten over de partijen die door hoge energieprijzen worden benadeeld, zou rekening gehouden moeten worden met de positie van het spoor.

Gebruiksvergoeding

Daarnaast zou het lidstaten moeten worden toegestaan spoorbedrijven te steunen door de gebruiksvergoeding die bedrijven betalen voor het spoor te verlagen of uit te stellen. Hiervoor loopt op dit moment een regeling die in het leven was geroepen vanwege de coronacrisis, maar deze verloopt eind dit jaar. Volgens CER zou het een oplossing zijn om de regeling te verlengen.

Op dit moment kunnen staten hun noodlijdende bedrijven gedeeltelijk ondersteunen voor de hoge energieprijzen vanwege de situatie in Oekraïne. Voor intensieve gebruikers geldt hiervoor een maximum van 50 miljoen euro. De huidige regelingen zijn volgens CER echter ontoereikend voor het spoor.

Volgens de organisatie kunnen sommige spoorwegmaatschappijen jaarlijks 2 miljard aan hogere kosten verwachten. Daarom zou dit maximumbedrag moeten worden verhoogd. Ook zouden spoorbedrijven een ‘speciale behandeling’ moeten krijgen bij het invoeren van energiebesparende maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sector energie kan besparen zonder dat er diensten moeten uitvallen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement