Het document wordt een dezer dagen gepubliceerd op Tendernet en is het begin van een aanbestedingsprocedure die zeker nog een jaar in beslag zal nemen. In eerste instantie zullen geïnteresseerde partijen de informatie over het project op Tendernet kunnen inzien en krijgen zij de gelegenheid tot het stellen van vragen.

‘We verwachten dat partijen zich vanaf het einde van aankomende zomer kunnen inschrijven. Als alles volgens verwachting verloopt, kan de gunning in oktober of november van 2023 plaatsvinden’, vertelt Patricia van Eijndthoven, projectleider gebiedsontwikkeling provincie Gelderland. Ze verwacht dat de terminal begin 2026 klaar is voor exploitatie.

Valburg

Voor de railterminal is een terrein bij Valburg beschikbaar van 800 meter lang. ‘Het is aan de exploitant om daar in ieder geval drie sporen te realiseren en waarschijnlijk ook een verharding om containers te kunnen stapelen, plus een kantoorgebouw, natuurlijk hekwerken en poorten en ook voorzieningen om een elektrische kraan te laten rijden’, aldus Van Eijndthoven. De nieuwe terminal zal geschikt zijn voor treinen van 740 meter. Bovendien zorgt de provincie voor voorzieningen voor ‘zeilend binnenkomen’, waardoor treinen niet meer aangesloten hoeven te worden op een diesellocomotief om de terminal op te kunnen rijden.

De partij die de gunning krijgt toegewezen, mag de terminal voor een periode van 45 jaar exploiteren. ‘Daarna vervalt alle infrastructuur die daar ligt aan de provincie en moet de exploitant zijn investeringen afgeschreven en terugverdiend hebben’, zo stelt Van Eijndthoven. Partijen die zich inschrijven, moeten voldoen aan een geschiktheidseis, wat inhoudt dat zij ervaring hebben met het exploiteren van een terminal. Hoewel Van Eijndthoven zegt ‘er in zekere zin vanuit te gaan’ dat consortia zich inschrijven, hoeft dit niet per se. Ook exploitanten die een aannemer in de hand nemen voor de aanleg van de terminal kunnen zich inschrijven, zo stelt zij.

Bestemmingsplan

Op dit moment loopt er nog een beroepsprocedure bij de Raad van State over het inpassingsplan ofwel het bestemmingsplan voor de terminal. De gemeente Overbetuwe en inwoners van de regio willen niet dat de terminal er komt omdat die voor te veel overlast zou leiden. De provincie Gelderland verwacht de uitslag van deze rechtszaak begin april 2023. Als de uitspraak later komt dan verwacht, wordt de inschrijvingstermijn verlengd. De provincie zegt vertrouwen te hebben in een voor haar positieve uitkomst van de rechtszaak.

Door Gelderland loopt de Betuweroute, onderdeel van een spoorgoederencorridor naar Zuidoost-Europa. Door bedrijven in de provincie een plek te geven om lading op de trein te zetten, moet de spoorverbinding beter benut worden, zo is de gedachte. Plannen voor de terminal zijn er al decennia, maar stuitten tot nu toe steeds op lokaal verzet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement