Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt het ‘een belangrijk besluit voor Nederland’, omdat Europa daarmee het belang van de Lelylijn erkent. De beoogde nieuwe spoorlijn komt dankzij het toevoegen van de lijn nu in aanmerking voor Europese subsidies.

De spoorlijn moet in de toekomst ook toegankelijk worden voor het goederenvervoer. In hoeverre deze lijn ook van nut zal zijn voor het goederenvervoer hangt volgens Hans-Willem Vroon, directeur van belangenorganisatie voor het spoorgoederenvervoer RailGood, echter af van de manier waarop de Lelylijn wordt doorgetrokken.

‘In Groningen is wel regionale markt. Er ligt een mooie Railport in Veendam. Er liggen prachtige havens met chemie. De Eemshaven is een shortsea haven met potentie en Groningen loopt wereldwijd voorop in de groene waterstofproductie. Spoorgoederenvervoer kan voor al deze verladers en havens een belangrijke rol spelen in het achterlandtransport’, zo schetst Vroon.

Het is volgens hem echter nog de vraag of de regering ook gebruik maakt van die potentie. ‘Er is ruimte voor een vaste verbinding met de Rotterdamse haven. De Lelylijn kan hiervoor gebruikt worden. Richting het oosten en zuidoosten is de grensovergang Nieuweschans-Weener cruciaal. Als de Lelylijn een Europese lijn wordt, moet deze doorgetrokken worden via deze grensovergang naar Hamburg en Hannover.’

Aanzienlijke financiële bijdrage

In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV is afgesproken dat het kabinet een slordige 3 miljard euro reserveert om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen.

‘Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten’, laat het ministerie weten. De verwachting van het ministerie is dat de aanleg van de Lelylijn in totaal tussen de 6 en 9 miljard euro zal kosten. Om dat te realiseren is dus een aanzienlijke financiële bijdrage vanuit Brussel nodig.

Er zijn drie type netwerken binnen TEN-T: Het TEN-T kernnetwerk, een uitgebreid- kernnetwerk en een uitgebreid netwerk. Het kernnetwerk moet in 2030 aan alle Europese afspraken voldoen, het uitgebreide kernnetwerk in 2040 en het uitgebreide netwerk in 2050.

De Europese Transport ministers zijn het er nu over eens geworden dat de Lelylijn moet worden opgenomen in het uitgebreide TEN-T netwerk.

Het ministerie verwacht dat de opname van de Lelylijn op het TEN-T netwerk eind 2023 definitief zal zijn. Naast de Europese Transportministers beslist ook het Europese Parlement mee over het Europese spoornetwerk.

Dit bericht verscheen eerder op SpoorPro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement