Dit melden verschillende Oekraïense media. De export uit Oekraïne daalde in 2022 met ruim 47%. De afname zat echter vooral in de import van goederen en de doorvoer van vracht in het land. De import nam met bijna 70% af en de doorvoer daalde met 77%.

Hoewel alle productgroepen dalingen zagen, blijkt uit de cijfers dat het vervoer van graan aanzienlijk minder is afgenomen dan de andere vracht. De spoororganisatie meldt een daling van 14,2% in 2022 voor het graantransport.  In totaal vervoerde Ukrainian Railways 29 miljoen ton graan, waarvan gemiddeld 1 miljoen ton per maand via de westelijke grensovergangen. In december vervoerde het bedrijf bovendien bijna 19% meer graan dan in november.

Met bouwmaterialen ging het vorig jaar het slechtst. Het Oekraïense spoorbedrijf transporteerde maar liefst ruim 65% minder bouwmaterialen. Ook metalen deden het niet al te best. Er werd ruim 59% minder ijzer en mangaanerts vervoerd. Absoluut gezien verloor de spoororganisatie aan deze productgroep het meest. Er werd bijna 46 miljoen minder minder ijzer en mangaanerts vervoerd dan in 2021.

Ook ferrometalen werden aanzienlijk minder vaak getransporteerd. Deze productgroep zag een afname van bijna 58%. Daarnaast ging er nog bijna 21 miljoen ton steenkool op de trein, een daling van ruim 42% ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit artikel verscheen eerder op railfreight.com