Dit blijkt uit gegevens van de Belgische spoorbeheerder Infrabel. Er werd in 2022 ruim 58 miljoen ton door België getransporteerd, 7,5% minder dan in het jaar ervoor. Berekend in tonkilometer daalde het volume vorig jaar zelfs met 9,5%. In 2021 ging er nog bijna 63 miljoen ton over het Belgische spoor. Daarmee steeg het het Belgische spoorgoederenvervoer destijds juist naar het hoogste niveau in tien jaar. Na enkele jaren van groei tussen 2016 en 2018, zakten de volumes in 2019 en 2020 weer in.

Actieplan

Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgische Rail Freight Forum, verklaart de daling door het wegvallen van overheidssteun. ‘Dat leidde tot hogere kosten voor de spooroperatoren en tot hogere prijzen voor de bedrijven’, zegt Hegge tegen het Belgische persbureau Belga. Ook benoemt hij dat de elektriciteitsprijzen sneller zijn gestegen dan de dieselprijzen, waardoor het vrachtvervoer via het spoor relatief gezien duurder is geworden dan de weg.

In september lanceerde de Belgische regering nog een actieplan met maatregelen om het spoorgoederentransport in 2030 juist te verdubbelen. Zo moeten vertragingszones op het spoornet worden weggewerkt en moet het rijden van treinen van 740 meter beter mogelijk gemaakt worden.

‘De plannen die op tafel liggen zijn goede plannen’, zegt Hegge hierover. Wel plaatst het Rail Freight Forum vraagtekens bij de financiering van deze maatregelen. ‘Op verschillende vlakken beperkt het plan zich tot principes en ideeën zonder concrete invulling’, aldus de organisatie in september vorig jaar.

Wel stelt Hegge dat het vaak meerdere jaren duurt om dergelijke plannen te realiseren.  Hij benadrukt daarnaast dat het wegvervoer ‘momenteel veel meer gesubsidieerd wordt’ dan het spoor en dat die middelen beter besteed kunnen worden aan het stimuleren van de transitie van wegtransport naar multimodaal vervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement