Dit stelt de Commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement (TRAN) in een voorstel waarin deze parlementaire commissie haar standpunt uit de doeken doet over de herziening van de huidige TEN-T verordening die sinds 2021 loopt. Het standpunt moet nog wel worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Het Europese Parlement wil er met dit standpunt vooral voor zorgen dat de Europese Commissie meer mogelijkheden krijgt om regulerend op te treden, zo laat een woordvoerder weten. Zo moet het volgens de parlementsleden mogelijk worden om in het geval van grote vertragingen financiering van TEN-T infrastructuurprojecten in te perken of zelfs te stoppen. Ook laat de woordvoerder weten dat de TRAN-commissie vindt dat er minder ruimte moet zijn voor uitzonderingen voor lidstaten bij het voldoen aan de gestelde eisen voor het TEN-T netwerk.

Urenlang stoppen

Ook wordt in het voorstel benoemd dat treinen binnen maximaal 15 minuten een Europese grensovergang moeten kunnen passeren. In het herzieningsvoorstel van de TEN-T verordening uit 2021 staat dat dit gemiddeld binnen 15 minuten moet gebeuren, wat inhoudt dat er nog treinen mogen zijn die hier langer over doen. De TRAN-commissie wil dit voorkomen door 15 minuten aan te houden als maximumgrens.

‘Terwijl auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen EU-grensovergangen zonder problemen kunnen passeren, worden vrachttreinen gedwongen om soms urenlang te stoppen bij grenzen om zich aan te passen aan de eisen van de verschillende lidstaten. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het passeren van de grens niet meer dan 15 minuten duurt. Bovendien moeten er tijdssloten komen voor vrachttreinen die de grens passeren’, zo stelt TRAN-commissielid Barbara Thaler over dit onderwerp.

‘Europa begint achter te lopen op de internationale concurrenten en de Europese Unie lijdt onder te weinig investeringen en een gebrek aan politieke daadkracht van de lidstaten’, voegt Dominique Riquet, eveneens TRAN-commissielid, hieraan toe.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement