Dat blijkt uit het jaarrapport van de Rail Freight Corridor Rhine-Alpine. In 2021 nam de hoeveelheid verkeer op de route nog toe met bijna 8% toe ten opzichte van 2020, waarmee de corridor zich grotendeels herstelde van de coronacrisis. In 2022 zag de hoeveelheid verkeer op de route slechts een plus van 1%. Als belangrijkste reden voor deze slechts beperkte toename worden de toegenomen werkzaamheden op belangrijke delen van de route genoemd. Verwacht wordt dat dit ook in de nabije toekomst een probleem blijft.

De punctualiteit van de treinen op de corridor is verder achteruit gegaan. Die trend was vorig jaar al ingezet. Waar in 2020 nog 59% van de treinen met minder dan 30 minuten vertraging aankwamen op het eindpunt van de route, ging het in 2021 nog maar om 52% van de treinen en in 2022 is dat verder gedaald naar 48%. De daling zit hem vooral in de treinen die van het zuiden naar het noorden rijden.

Slechts 45% van deze treinen bereikten in 2022 met minder dan 30 minuten vertraging het einde van de route. In het jaar ervoor ging het nog om 51% van de treinen. De punctualiteit in zuidelijke richting nam met twee procentpunten af. De grote hoeveelheid werkzaamheden op de route zorgen ook voor een verslechtering van de punctualiteit.

Gebrek aan capaciteit

Vooral de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen worden genoemd als boosdoener. Daarnaast worden er nog verschillende andere verstoringen in Duitsland genoemd, zoals werkzaamheden tussen Karlsruhe en Basel omdat deze spoorlijn niet meer kan voldoen aan de huidige capaciteitseisen.

Ook neemt het passagiersvervoer toe, waardoor er minder capaciteit overblijft voor het vrachtvervoer. ‘Bijna elke kleine verstoring heeft effect op de strakke planning. Vooral als het gaat om vervoer over de lange afstand, aangezien vrachttreinen op de corridors dan vaak hun geplande treinpaden verliezen’, aldus het rapport. Daarnaast zorgde de prioriteit die werd gesteld aan kolentransport in Duitsland en een toename van het vervoer van vluchtelingen en militaire middelen door de oorlog in Oekraïne voor meer druk op de toch al beperkte capaciteit.

Men noemt het gebrek aan capaciteit de grootste beperking van groei op de corridor. ‘Zelfs nu belangrijke delen van de corridor worden uitgebreid, kan een significante groei van de capaciteit alleen bereikt worden als belangrijke werkzaamheden de komende jaren worden voltooid’, aldus het jaarrapport. De betrokken partijen op de corridor zijn inmiddels met elkaar in gesprek om op de korte tot middellange termijn iets te doen aan de steeds verder dalende punctualiteit op de route.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement