De gemeente Overbetuwe en omwonenden maakten bezwaar tegen het besluit van de Raad van State om het bestemmingsplan voor de nieuwe railterminal vast te stellen. In het plan is juridisch vastgelegd dat een terrein in Valburg gebruikt kan worden voor de bouw van de nieuwe railterminal. De gemeente en bewoners hadden een groot aantal bezwaren over het nut en de noodzaak van de terminal, licht- en geluidsoverlast, verkeersafwikkeling en veiligheid en milieu en leefomgeving. Het overgrote deel van de bezwaren is ongegrond verklaard. Wel moest de provincie drie aanvullingen in het plan opnemen. De Raad van State heeft de provincie 26 weken de tijd gegeven om het plan aan te passen en het aangepaste plan definitief goed te keuren.

Nu de gewenste bepalingen zijn toegevoegd door het provinciebestuur moet het gewijzigde plan worden goedgekeurd door de Provinciale Staten van Gelderland. Dat moet op 5 juli gebeuren. Na een periode waarin er nog bezwaar kan worden gemaakt, moet de Raad van State uiteindelijk opnieuw uitspraak doen. Het is nog onbekend wanneer deze plaatsvindt.

Grote vertraging

In de tussenuitspraak is een ‘voorlopige voorziening’ opgelegd, wat inhoudt dat er nu geen ‘onomkeerbare werkzaamheden’ mogen worden uitgevoerd op het terrein in Valburg. De provincie zegt te hebben gevraagd om deze voorlopige voorziening op te heffen om te voorkomen dat de bouw van de railterminal grote vertraging oploopt. Volgens de huidige planning moeten er deze winter nog een aantal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. De procedure voor het selecteren van een exploitant loopt volgens planning. Verwacht wordt dat er in het vierde kwartaal van dit jaar een exploitant geselecteerd kan worden.

‘Er moet veel gebeuren in die termijn van 26 weken. Vandaar dat wij er nu ook druk op zetten. We hopen dat het proces snel gaat omdat het allemaal technische aanpassingen zijn. ProRail heeft de werkzaamheden voor dit najaar ingepland, maar die kunnen alleen plaatsvinden als alles onherroepelijk is’, laat een woordvoerder weten. Volgens de huidige planning moet de terminal begin 2026 klaar zijn voor exploitatie.

Onvoldoende onderbouwd

In het aangepaste plan is opgenomen dat er maximaal 340 vrachtwagenbewegingen per werkdag zullen plaatsvinden op de nieuwe terminal. Tijdens de zitting in november vorig jaar werd beargumenteerd dat dit er meer zijn omdat er geen rekening is gehouden met vrachtwagens die rijden zonder lading. De Raad van State stelde dat onvoldoende was onderbouwd dat het rijden met lege vrachtwagens incidenteel zal voorkomen en wilde daarom dat de provincie een zin over het maximale aantal vrachtbewegingen zou toevoegen. De provincie benadrukt dat dit aantal vrachtbewegingen altijd het uitgangspunt is geweest voor het berekenen van milieu- en omgevingseffecten en dat het toevoegen van de regel dus geen veranderingen teweeg brengt.

Ook is nu in het plan vastgelegd welk materieel gebruikt mag worden op de nieuwe terminal. De bezwaarmakers spraken tijdens de zitting hun twijfels uit over of er daadwerkelijk gebruik kon worden gemaakt van de modernere locomotieven waar de provincie de hoeveelheid stikstofuitstoot op heeft gebaseerd. De Raad van State wilde dat dit expliciet wordt vastgelegd. Ook moest de provincie beter onderbouwen waarom het toelaatbaar is dat de geluidsoverlast voor drie woningen in de buurt van de nieuwe terminal toeneemt. Ook deze onderbouwing is nu toegevoegd aan het plan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement