Natuurlijk is de impact op de Nederlandse economie groot en is ook de logistieke sector geraakt. Veel bedrijven worstelen daarmee. Tegelijkertijd is er ook heel veel gewoon doorgegaan en zijn er door enorme inzet van de professionals in de sector snel oplossingen gevonden voor problemen. De sector heeft daarmee laten zien dat het niet voor niets een essentiële sector is die zeer waardevol is voor de economie. Die kracht, daar gaat deze publicatie over.

Wat leren we?

De crisis heeft logistieke professionals uitgedaagd. Dat zie je duidelijk terug in de artikelen waarin is beschreven voor welke vraagstukken de verschillende logistieke ketens zijn komen te staan. In veel van die ketens was leveringsbetrouwbaarheid op de een of andere manier een probleem.

Uit de interviews wordt duidelijk dat leiderschap, transparantie en communicatie belangrijk zijn om die uitdaging het hoofd te bieden. In de ketens die zijn besproken in deze publicatie komt naar voren dat een geïntegreerd overzicht van informatie helpt bij het maken van betere beslissingen. Daarbij komt ook nadrukkelijk verdergaande samenwerking aan de orde. Ken je keten, ken je suppliers en kijk zowel upstream als downstream naar gevolgen voor bepaalde gebeurtenissen. Het interessante is dat dit helemaal niet nieuw is, maar dat dit belang onder de extreme omstandigheden van de crisis uitvergroot wordt.

Logistieke kennis

De logistieke kennis wordt volop ingezet om niet alleen bestaande ketens te laten functioneren, maar ook om, waar nodig, nieuwe oplossingen te bedenken. De ketenregiefunctie is in Nederland ver doorontwikkeld en daar hebben we nu profijt van. Deze Nederlandse competentie biedt snel inzicht en overzicht in de keten. Door de inzet van logistieke kennis is de robuustheid en wendbaarheid van ketens groot. De sector is in staat snel risico’s in kaart te brengen, scenario’s te ontwikkelen en ook met nieuwe business modellen te komen.

In tijden van crisis is de combinatie van leiderschap en ketenregie heel waardevol. Hiermee bereik je basale maatschappelijke doelen zoals genoeg voedsel voor iedereen, het in stand houden van werkgelegenheid en het creëren van economische waarde. Het is ook een competentie die een belangrijke rol moet spelen bij het ontwerpen van nieuwe logistieke ketens en systemen.

Vervolg

Niet in alle ketens is de waarde van logistieke kennis en expertise voldoende doorgedrongen. Sommige ketens blijken erg reactief bij het inspelen op verstoringen. Bij de betrokken bedrijven is de kenniskloof soms groot. Daar is nog werk aan de winkel. Extreme disruptie is de nieuwe werkelijkheid; denk bijvoorbeeld ook aan de brexit. We moeten de dynamiek van die ketens nog beter begrijpen. Dit leidt in een aantal gevallen tot het heroverwegen van keteninrichting en ketenaansturing.

Bedrijfskundige concepten die bedrijven in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd (lean, JIT, single sourcing) moeten tegen het licht gehouden worden. Leveren deze concepten echt wel de waarde voor de klant, ook als omstandigheden niet ideaal zijn? Het is zichtbaar geworden dat data delen en samenwerking nodig zijn voor een responsieve keten. De crisis heeft ons, meer dan eens, geleerd dat gedegen logistiek van levensbelang kan zijn.

Albert Veenstra
Wetenschappelijk directeur TKI Dinalog

Magazine

Dit artikel is onderdeel van een serie portretten over logistieke lessen uit de corona pandemie, gemaakt door TKI Dinalog in samenwerking met Nieuwsblad Transport. Lees het hele magazine hieronder: