Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven EU-gemiddelde

Arbeidsmarkt

Nederland scoort qua arbeidsproductiviteit ver boven het gemiddelde in de Europese Unie. Gemiddeld bedraagt de Nederlandse arbeidsproductiviteit 18% meer dan dat Europese gemiddelde.

De agrarische sector is topscorer, zegt ABN Amro, die aan dit onderwerp een studie wijdde. Deze sector is 102% productiever dan het EU-gemiddelde. De voedingsindustrie komt aan een score van +72%, de detailhandel staat op 53%. Transport en logistiek in Nederland is 27% arbeidsproductiever dan de EU als geheel.

Dit zijn sectoren die zich voor een belangrijk deel op de internationale markt richten. Sectoren en bedrijfstakken die het vooral van de binnenlandse markt moeten hebben, zijn ook productiever dan het EU-gemiddelde, maar moeten het doen met iets lagere scores.

De bouwnijverheid bijvoorbeeld komt aan een score van +12%, de zakelijke dienstverlening aan +7% en de recreatie aan +3%.

Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven EU-gemiddelde | NT

Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven EU-gemiddelde

Arbeidsmarkt

Nederland scoort qua arbeidsproductiviteit ver boven het gemiddelde in de Europese Unie. Gemiddeld bedraagt de Nederlandse arbeidsproductiviteit 18% meer dan dat Europese gemiddelde.

De agrarische sector is topscorer, zegt ABN Amro, die aan dit onderwerp een studie wijdde. Deze sector is 102% productiever dan het EU-gemiddelde. De voedingsindustrie komt aan een score van +72%, de detailhandel staat op 53%. Transport en logistiek in Nederland is 27% arbeidsproductiever dan de EU als geheel.

Dit zijn sectoren die zich voor een belangrijk deel op de internationale markt richten. Sectoren en bedrijfstakken die het vooral van de binnenlandse markt moeten hebben, zijn ook productiever dan het EU-gemiddelde, maar moeten het doen met iets lagere scores.

De bouwnijverheid bijvoorbeeld komt aan een score van +12%, de zakelijke dienstverlening aan +7% en de recreatie aan +3%.