De heer Geerlings verwijt het bedrijfsleven, het Havenbedrijf Rotterdam en onze ondernemersvereniging Deltalinqs dat zij zich niet echt inzetten om de doelen van Parijs met betrekking tot CO2-reductie te bereiken. Daarom pleit hij ervoor dat de gemeenteraad van Rotterdam de regie gaat voeren.

De feiten spreken zijn stelling tegen. Overheid en bedrijfsleven zijn beland in de laatste discussieronde over de juiste inzet van financiële en fiscale instrumenten, die ervoor kunnen zorgen dat projecten die klaarliggen, kunnen worden uitgevoerd. Aan deze instrumenten hebben ook het bedrijfsleven, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hard gewerkt om op economisch verantwoorde wijze onze nieuwe economie te ontwikkelen. Porthos, het project om CO2 met een gecombineerde leiding op te vangen en offshore op te slaan, is daar een goed voorbeeld van.

Bedrijven kunnen – vanwege de voorbereidingstijd (engineering en vergunningen) – in een cyclus van tien jaar maximaal een- of tweemaal grote aanpassingen aan bestaande installaties laten uitvoeren. Dit betekent dat projecten gericht op CO2-beperking moeten worden ingepast in een reële tijdshorizon tussen 2020-2030.

Ver voor de start van het landelijk overleg over het Klimaatakkoord zijn in de haven met gerenommeerde instituten CIEP (Clingendael International Energy Programme) en het Wuppertal Institut scenario’s uitgewerkt en studies gedaan naar mogelijke en economisch realistische transitiepaden. Op dit moment zijn op talloze deelgebieden bedrijven individueel of in samenwerkingsverbanden actief om aan hun passende alternatieven vorm te geven. Dat zijn geen snelle trajecten, omdat de investeringen erg groot en de keuze eenmalig goed moeten zijn.

Ik ben dus verbaasd dat een econoom, die kennis zegt te hebben van de haven, zo ver van de werkelijkheid afstaat dat hij het voor doet komen alsof de transitie en het uitvoeren van projecten die toekomst hebben, appeltje-eitje zijn. Als wetenschapper ben je dan wel heel ver van de werkelijkheid geraakt. De energietransitie en de nieuwe economie hebben juist kritische, maar ook ter zake kundige, academische partners nodig.

Steven Lak
Voorzitter Deltalinqs

Lees ook: Column – Transitie vergt regie

Ook uw brief in Nieuwsblad Transport? Mail dan naar redactie@nieuwsbladtransport.nl