De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) geeft aan positief te zijn om drie redenen. Allereerst zal de wijziging zorgen voor verdere uniformering en betere data. Ten tweede erkent de Loodsplicht Nieuwe Stijl de kennis en kunde van de kapitein en eerste stuurman. Tot slot bevat de wetswijziging een experimenteerbepaling, waardoor tussentijds veranderingen kunnen worden doorgevoerd zodat de wet bij de tijd blijft.

‘Daar wil ik graag aan toevoegen dat we blij zijn dat minister Van Nieuwenhuizen tijdens het plenair debat heeft aangegeven dat haar inzet is dat de PEC-systematiek (Pilot Examption Certificates, red.), inclusief modules, ook voor het zeehavengebied Scheldemonden gaat gelden. Nederlandse reders die veel varen in dat gebied moeten kunnen vertrouwen op uniforme regelgeving’, zegt Marjolein van Noort, senior policy advisor bij KVNR.

Reders

Nu de wetswijziging is aangenomen in de Tweede Kamer is het straks zaak om verdere invulling te geven aan de Loodsplicht Nieuwe Stijl, zegt Van Noort. ‘Daarvoor gaan de reders graag aan tafel met alle andere stakeholders, zoals het Nederlandse Loodswezen en de havens, waaronder Havenbedrijf Rotterdam. Belangrijk is dat bij de invulling van de regels de veiligheid altijd voorop staat.’

Voor de gebruikers, KVNR, Vereniging van Nederlandse Cargadoors, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, Vereniging van Waterbouwers, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij en de Redersvereniging voor Zeevisserij, betekent de wetswijziging dat een jarenlange beargumentering nu verankerd is in de wet.

Unifeeder

Toch is er nog een aantal punten waar het collectief verder voor zal gaan lobbyen. ‘Ik ben voor 90% tevreden over deze wijziging’, zegt John van der Horst van Unifeeder, een van de voortrekkers van de wetswijziging.

‘We vinden het erg jammer dat we er niet door hebben gekregen dat PEC C, is uitgebreid naar schepen tot 170 meter. Schepen boven de 160 meter kunnen nu opgaan voor PEC D. Dat betekent dat de frequentie van het aantal calls op jaarbasis op minimaal achttien in plaats van twaalf ligt. We gaan er voor lobbyen dat deze wijziging uiteindelijk ook wordt doorgevoerd.’ Van Noort vult aan: ‘Door middel van het verzamelen van data, het monitoren van feeders in deze categorie, willen we aan kunnen tonen dat ophogen van de grens van deze categorie mogelijk is.’

Het tweede punt waar het collectief zich nog hard voor wil maken, is de voertaal. ‘Wij willen dat de scheepvaart overgaat naar Engels als modus operandi. Dit is echter nog niet zo eenvoudig, omdat het niet alleen om zeevaart gaat, maar ook om binnenvaart. Daar is de wijziging nog iets lastiger door te voeren.’

Loodswezen

Het Loodswezen staat niet onwelwillend tegenover de Loodsplicht Nieuwe Stijl, zegt Joost Mulder, voorzitter Nederlandse Loodsencorporatie. ‘Wij gaan hier niet over. Wij zijn geen commerciële partij. Onze taak is om de kapiteins ter zijde te staan en er zorg voor te dragen dat schepen veilig de havens worden ingeloodst. We zijn puur de uitvoerders van de loodsplicht.’

De voorzitter benadrukt wel dat het Loodswezen enige voorzichtigheid toont ten aanzien van een al te grote liberalisering. ‘Het is goed dat er duidelijke opleidingseisen worden gesteld en dat alle regels nog eens opnieuw op papier zijn gezet.’

Wel vindt hij de voorwaarden voor met name kleinere schepen wel echt aan de magere kant. ‘Hier ontbreken de exameneisen, maar ze hebben wel een grote impact op het vaarverkeer. We zien echter dat economische belangen soms zwaarder wegen dan veiligheid.’ Over het oprekken van PEC C naar PEC D is Mulder dan ook zeer stellig. ‘Die grens moet op 160 meter blijven om de veiligheid te kunnen waarborgen.’

Opleiding

Als gevolg van de Loodsplicht Nieuwe Stijl moet het Loodswezen de opleiding voor de kapiteins, die bij hen gevolgd wordt, op sommige vlakken aanpassen. ‘Als 76 mensen voor deze wetswijziging hun hand opsteken, dan moeten wij daar in mee.’

Het gevolg van de wetswijziging heeft volgens Mulder vooral invloed op de grotere schepen. ‘Als meer kleine schepen vrijstelling krijgen, betekent dit dat de werkzaamheden voor het Loodswezen afnemen. Gevolg daarvan is dat de grotere schepen meer moeten betalen om onze diensten te kunnen bekostigen.’ 

Indeling zeeschepen

Schepen kunnen ontheffingen voor de loodsplicht krijgen als tenminste de kapitein en/of de eerste stuurman in het bezit is van de benodigde Pilot Examption Certificates (PEC’s). Dat betekent dat deze beschikken over voldoende praktische en theoretische kennis van de lokale scheepvaartbegeleidingsprocedures. Om die te behalen moeten zij een opleiding volgen.

De PEC’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de grootte van het schip:

      Bijzonder PEC kleine zeeschepen (registerschepen ) 

  • Pec A –  kleine zeeschepen (registerschepen)
  • Pec B  – van 75 tot 115 meter
  • Pec C –  van 115 tot 160 meter
  • Pec D – van 160 tot 200 meter

Om de kundigheid en ervaring voor de algemene PEC’s te behouden, geldt de volgende frequentie-eis bij: 

  • PEC A: 3 calls of 6 enkele reizen per jaar;
  • PEC B: 6 calls of 12 enkele reizen per jaar;
  • PEC C: 12 calls of 24 enkele reizen per jaar;
  • PEC D: 18 calls of 36 enkele reizen per jaar.