Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is het nog te vroeg voor een aanbesteding voor deze ‘grote stelselwijziging’, want er moet eerst een wetsvoorstel voor behandeling naar de Kamer, waarna er nog amendementen kunnen komen.

De invoering van de vrachtwagenheffing stond gepland voor 2024. In april meldde Van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief echter dat die datum op zou schuiven naar ‘vier jaar na afronding van de parlementaire behandeling’, wat neerkomt op uitstel naar 2027. Een reden voor het uitstel gaf ze op dat moment niet.

Terugsluis ligt moeilijk

Een van de pijnpunten blijkt nu te liggen in de terugsluis van de opbrengsten van de heffing naar de sector. De invulling daarvan moet volgens Van Nieuwenhuizen door een nieuw kabinet worden vastgesteld. Maar er is een dispuut ontstaan met het Ministerie van Financiën. ‘Ik hoor van hen dat je de terugsluis niet tot in de eeuwigheid kunt vaststellen, waardoor het akkoord nog niet is getekend.’ Ook de effecten van de vrachtwagenheffing op de verkeersveiligheid zijn niet goed, heeft de Raad van State aan de minister laten weten.

TLN-voorzitter Elisabeth Post noemde het uitstel in aanloop naar het Kamerdebat een ‘mokerslag’. Met de vertraging en daarmee het mislopen van 750 miljoen euro is volgens de  koepelorganisatie ‘het fundament weg onder de overgang waar de sector voor staat’. De overheid moet erop toezien dat de transportsector zo snel mogelijk de terugsluis van de vrachtwagenheffing kan gebruiken, meent Post.

Verschillende partijen uitten tijdens het commissiedebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hun zorgen over het uitstel van de vrachtwagenheffing.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer liet weten moeite te hebben met de vertraging. ‘Het bedrijfsleven rekent op de inzet van de terugsluis voor de verduurzaming van het transport. Waarom zouden we dat vertragen?’ Habtamu de Hoop van de PvdA sloot zich bij deze vraag aan.

Betrouwbare overheid

Jaco Geurts van het CDA voegde daaraan toe dat hij het uitstel geen voorbeeld vindt van een betrouwbare overheid. ‘Afspraak is afspraak’, zei hij. ‘We moeten vol gas geven om dit te regelen.’

Andere Kamerleden sloten zich aan bij de verwondering over het doorschuiven van de vrachtwagenheffing. Volgens PvdD-Kamerlid Eva van Esch is de trucktol een van de weinige klimaatafspraken uit het regeerakkoord van het nu demissionaire kabinet. ‘En dan wordt juist dat op de lange baan geschoven. Wat ons betreft gaat de vrachtwagenheffing zo snel mogelijk door.’

Ook D66 begrijpt de beslissing van de regering niet. ‘De minister wil de vrachtwagenheffing bij het volgende kabinet leggen, maar er lag al een opdracht vanuit de Kamer’, zei D66-Kamerlid Kiki Hagen, die zich verder afvroeg ‘of de minister de gevolgen voor de sector wel overziet. En slaat zij hiermee niet een gat in het klimaatakkoord?’

Tarief ligt open

De invulling van de vrachtwagenheffing ligt sinds de val van het kabinet weer open. De plannen waren al bijna rond, met een gemiddeld tarief van 14,9 cent per kilometer. Ook de Raad van State had al een advies over de regeling naar het kabinet gestuurd.

Voorafgaand aan de verkiezingen zagen partijen echter kans om te tornen aan de invulling. GroenLinks en PvdA staan sindsdien een tarief van 29 cent per kilometer voor. D66 wil een tarief van 25 cent. Volgens de minister zou het echter ‘de planning ten goede komen als een volgend kabinet zorgvuldig vasthoudt aan de uitgangspunten voor het tarief.’

De terugsluis staat minder ter discussie. VVD, CDA, D66 en Groenlinks willen de opbrengst van de heffing geheel of gedeeltelijk terug laten vloeien naar de verduurzaming van de sector.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement