Dat meldt regionaal nieuwsmedium BN DeStem naar aanleiding van een bezoek van Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, aan West-Brabant. Daar maakt men zich vooral zorgen over de toename van het spoorvervoer tussen Antwerpen en Rotterdam.

‘Transport via buisleidingen kan een fors deel van het transport boven de grond overnemen’, gaf Harbers aan. ‘Zeker voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is deze vorm van transport hartstikke geschikt. Alles wat in de toekomst door een buis kan, wil ik ook door een buis’, benadrukte hij bovendien.

De minister heeft daarnaast laten weten meer aandacht te gaan besteden aan het verlichten van de overlast richting het zuiden, aangezien de focus volgens hem vooral heeft gelegen op spoorvervoer in oostelijke richting. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft kortgeleden bijvoorbeeld 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verminderen van overlast op de Brabantroute richting Duitsland.

‘Volgens mij is de crux dat de aandacht de laatste jaren vooral is gegaan naar het spoorgoederenvervoer richting het oosten’, zo benoemde Harbers. Hij zegt nu echter oog te hebben gekregen voor de route richting Antwerpen en Zeeland en stelt na te denken over verbeteringen om de overlast ook daar te beperken.

Stevig op de agenda

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft daarnaast al benadrukt in gesprek te zijn over het huidige ‘basisnet’, de wetgeving die gaat over veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Harbers stelt nu dat dit onderwerp ‘stevig op de agenda staat in Den Haag’.

‘Het huidige basisnet functioneert niet optimaal. Zoals het nu is ingericht, zetten we of de woningbouw nabij het spoor op slot of het goederenvervoer over het spoor zal zo goed als volledig moeten stoppen. Beide is onwenselijk’, zei Heijnen tijdens het Tweeminuten Debat Spoor. Ze gaf aan te werken aan een alternatief systeem.

Ook werd recent een motie goedgekeurd waarin gesteld wordt dat de regering moet komen tot nieuw beleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied. Alle kamerleden stemden voor de motie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement