Volgens makelaarsvereniging Dynamis kijken veel bedrijven naar Rotterdam, omdat vele in de aanloop naar het vertrek van de Britten uit de Europese Unie voorraden aanleggen bij de Rotterdamse haven. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die voorheen vrij vlot goederen uit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland vervoerden.

Distributiecentra

Onderzoeker Rick van Zwet noemt als voorbeeld een leverancier van Chesterfields die de typisch Engelse banken voorheen op bestelling leverde. ‘Nu heeft hij er al veel van opgeslagen in Rotterdam.’ In de Maasstad en omstreken werd vorig jaar 761.500 vierkante meter aan bijvoorbeeld loodsen of distributiecentra in gebruik genomen. Dat is een stijging van 102% ten opzichte van 2017.

Naast de Brexit zorgde ook het economische hoogtij van de afgelopen jaren voor een toename van de gehuurde of gekochte bedrijfsruimtes. In Nederland als geheel leidde dit tot een stijging met 4% tot een recordoppervlakte van 3,5 miljoen vierkante meter.

Stagneren

Dat kwam vooral doordat bedrijven er grotere ruimtes in gebruik namen. Met name in de logistieke sector was sprake van schaalvergroting. Het aantal afgesloten koop- of huurcontracten daalde juist. Dit wijst er volgens Dynamis op dat de markt voor bedrijfsruimte dit jaar zal stagneren. De afzwakkende groei hangt nauw samen met de mindere economische vooruitzichten.