Opnieuw record aan opname van logistiek vastgoed

Warehousing

De vraag naar modern logistiek vastgoed is onverminderd hoog. Vorig jaar werd maar liefst 2,5 miljoen vierkante meter verhuurd of verkocht. Een nieuw opnamerecord en een stijging van 16% ten opzichte van het oude record een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van vastgoedmakelaar Dynamis. Door de stevige economische groei werden veel vierkante meters logistieke ruimte in gebruik genomen. Een aanzienlijk deel van het bestaande aanbod voldoet echter niet aan de moderne kwaliteitseisen, waardoor veel gebruikers nieuwbouwpanden hebben betrokken. Deze mismatch tussen de kwalitatieve vraag en het beschikbare aanbod vormt volgens Dynamis een belemmering voor de toekomstige groei, die wordt versterkt door tekorten op de arbeidsmarkt en een afzwakkende economische groei.

Gevraagde kwaliteit

‘De gevraagde kwaliteiten van logistieke panden worden al jaren hoger. Toenemende schaalvergroting en automatisering in de logistieke sector hebben geleid tot hogere eisen aan het vastgoed. Veel panden in de bestaande bouw voldoen niet aan deze wensen en eisen’, meldt het rapport. ‘Zo is de vrije hoogte in maar liefst twee derde van de aangeboden panden lager dan de nieuwbouwstandaard van 12,2 meter. Met als resultaat dat bijna de helft van de partijen die verhuisd is, hebben gekozen voor een nieuwbouwobject.

Ook leidt de toename van het aantal te vervoeren producten tot een grotere ruimtevraag. Dit is terug te zien in de toename van de omvang van distributiecentra. Logistieke partijen willen panden met grotere metrages aanhuren of aankopen.

Logistieke hotspots

De Nederlandse logistieke markt wordt qua omvang gedomineerd door een viertal logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West-Brabant. Buiten de grote logistieke hotspots is echter ook veel dynamiek zichtbaar in een aantal opkomende regio’s, zoals Twente en Rivierenland. De sterke positie van de hotspots in het logistieke landschap hangt sterk samen met de dynamiek van de grootste logistieke markt in Nederland: Rotterdam. Een groot deel van de goederen die onderweg zijn van of naar deze havenstad wordt overgeslagen op één van deze knooppuntlocaties in het achterland.

In aanloop naar de Brexit maakt de logistieke markt van Rotterdam een stormachtige groei door. Het totale opnamevolume is ten opzichte van het voorgaande jaar ruim verviervoudigd in 2018. Partijen die met Groot-Brittannië handelen slaan in grote hoeveelheden hun goederen op in gebouwen in de regio Rotterdam, voor een aanzienlijk deel betreffen dit logistieke panden. Aangezien de huidige groei vooral een anticipatie-effect betreft, zal de groei in Rotterdam gedurende 2019 afvlakken, zo verwacht Dynamis.

Brexit

‘Naar verwachting zal namelijk in de loop van dit jaar duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de Brexit voor de handel met Groot-Brittannië. Logistieke partijen kunnen vervolgens een betere inschatting maken van de benodigde logistieke ruimte en gaan hun vastgoedbeleid aanpassen aan deze nieuwe realiteit. De huidige Rotterdamse hausse zal daarmee ten einde komen’, meldt de vastgoedmakelaar.

Maar ook de hotspots in het achterland ontwikkelden zich sterk. In de regio Tilburg-Waalwijk is het aantal opgenomen meters logistieke ruimte meer dan verdubbeld. Het beschikbare aanbod van logistieke ruimte is in heel Nederland door de hoge opname en de vele nieuwbouw vorig jaar gedurende 2018 fors afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder wordt er per 1 januari 2019 bijna 5% minder vierkante meters op de vrije markt aangeboden. Per 1 januari 2019 staat er in de gezamenlijke logistieke hotspots ruim 2,2 miljoen vierkante meter te koop of te huur.

Opnieuw record aan opname van logistiek vastgoed | NT

Opnieuw record aan opname van logistiek vastgoed

Warehousing

De vraag naar modern logistiek vastgoed is onverminderd hoog. Vorig jaar werd maar liefst 2,5 miljoen vierkante meter verhuurd of verkocht. Een nieuw opnamerecord en een stijging van 16% ten opzichte van het oude record een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van vastgoedmakelaar Dynamis. Door de stevige economische groei werden veel vierkante meters logistieke ruimte in gebruik genomen. Een aanzienlijk deel van het bestaande aanbod voldoet echter niet aan de moderne kwaliteitseisen, waardoor veel gebruikers nieuwbouwpanden hebben betrokken. Deze mismatch tussen de kwalitatieve vraag en het beschikbare aanbod vormt volgens Dynamis een belemmering voor de toekomstige groei, die wordt versterkt door tekorten op de arbeidsmarkt en een afzwakkende economische groei.

Gevraagde kwaliteit

‘De gevraagde kwaliteiten van logistieke panden worden al jaren hoger. Toenemende schaalvergroting en automatisering in de logistieke sector hebben geleid tot hogere eisen aan het vastgoed. Veel panden in de bestaande bouw voldoen niet aan deze wensen en eisen’, meldt het rapport. ‘Zo is de vrije hoogte in maar liefst twee derde van de aangeboden panden lager dan de nieuwbouwstandaard van 12,2 meter. Met als resultaat dat bijna de helft van de partijen die verhuisd is, hebben gekozen voor een nieuwbouwobject.

Ook leidt de toename van het aantal te vervoeren producten tot een grotere ruimtevraag. Dit is terug te zien in de toename van de omvang van distributiecentra. Logistieke partijen willen panden met grotere metrages aanhuren of aankopen.

Logistieke hotspots

De Nederlandse logistieke markt wordt qua omvang gedomineerd door een viertal logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West-Brabant. Buiten de grote logistieke hotspots is echter ook veel dynamiek zichtbaar in een aantal opkomende regio’s, zoals Twente en Rivierenland. De sterke positie van de hotspots in het logistieke landschap hangt sterk samen met de dynamiek van de grootste logistieke markt in Nederland: Rotterdam. Een groot deel van de goederen die onderweg zijn van of naar deze havenstad wordt overgeslagen op één van deze knooppuntlocaties in het achterland.

In aanloop naar de Brexit maakt de logistieke markt van Rotterdam een stormachtige groei door. Het totale opnamevolume is ten opzichte van het voorgaande jaar ruim verviervoudigd in 2018. Partijen die met Groot-Brittannië handelen slaan in grote hoeveelheden hun goederen op in gebouwen in de regio Rotterdam, voor een aanzienlijk deel betreffen dit logistieke panden. Aangezien de huidige groei vooral een anticipatie-effect betreft, zal de groei in Rotterdam gedurende 2019 afvlakken, zo verwacht Dynamis.

Brexit

‘Naar verwachting zal namelijk in de loop van dit jaar duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de Brexit voor de handel met Groot-Brittannië. Logistieke partijen kunnen vervolgens een betere inschatting maken van de benodigde logistieke ruimte en gaan hun vastgoedbeleid aanpassen aan deze nieuwe realiteit. De huidige Rotterdamse hausse zal daarmee ten einde komen’, meldt de vastgoedmakelaar.

Maar ook de hotspots in het achterland ontwikkelden zich sterk. In de regio Tilburg-Waalwijk is het aantal opgenomen meters logistieke ruimte meer dan verdubbeld. Het beschikbare aanbod van logistieke ruimte is in heel Nederland door de hoge opname en de vele nieuwbouw vorig jaar gedurende 2018 fors afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder wordt er per 1 januari 2019 bijna 5% minder vierkante meters op de vrije markt aangeboden. Per 1 januari 2019 staat er in de gezamenlijke logistieke hotspots ruim 2,2 miljoen vierkante meter te koop of te huur.