Het inventariseren van routes, het maken van regionale afspraken over venstertijden en straatmanagement. Het was geen eenvoudige klus, waar de betrokkenen zich bij ‘Samen Goed Geregeld’ twee jaar geleden op wierpen. ‘Met name met het opstellen van Kwaliteitsnet Goederenvervoer regio Utrecht is er veel gebeurd’, zegt Henk van de Hoef, voorzitter van de projectgroep. Aan de hand van een plattegrond van de regio Utrecht maakt de projectleider duidelijk wat er allemaal gedaan is. ‘We hebben eerst de fysieke kenmerken van de bestaande routes geïnventariseerd. Zijn er chicanes, zijn er inhaalverboden, is er landbouwverkeer toegestaan?’ Daarna waren de veiligheidskenmerken aan de beurt. ‘Het gaat dan met name om de leefbaarheid. Hoe staat het met de luchtverontreiniging en de geluidhinder in bepaalde gebieden?’ Op de plattegrond wijst Van de Hoef enkele kleuren aan. ‘Die gele lijnen vormen het regionale kwaliteitsnet, de blauwe lijnen het Randstedelijke kwaliteitsnet, dat al bestond.

Ze sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan.’ Het gele net verbindt 52 locaties die voor de regio Utrecht van economisch belang zijn. Om het kwaliteitsnet op te kunnen stellen, was de medewerking van de gemeentes van groot belang. ‘Nadat we de wegkenmerken in beeld hadden, hebben we de problemen op de beoogde routes met alle gemeentes doorgesproken.

Veel klachten van vervoerders betroffen laaghangende takken. Die bomen zijn het afgelopen jaar allemaal gesnoeid. Ook hebben we de gemeentes gevraagd chicanes en andere rare slingers uit de route te halen en drempels zo aan te passen dat vrachtwagens ze eenvoudig kunnen nemen.’ Ook is gekeken of de ideale routes wel aansloten bij het luchtkwaliteitsplan van de gemeentes. ‘Op de plekken waar problemen zijn, wordt een oplossing gezocht. Denk dan bijvoorbeeld aan de mogelijke invoering van tovergroen om de doorstroming te verbeteren.’ Ook is getracht het kwaliteitsnet zoveel mogelijk af te stemmen op het routenet gevaarlijke stoffen.

Van de Hoef geeft toe dat nog niet alle knelpunten op de route zijn verwijderd. ‘Voor grote knelpunten, zoals te lage spoorwegviaducten, is geld nodig en dat moet op een meerjarenbegroting worden opgenomen. De reconstructie van wegen en viaducten kan jaren gaan duren. Dat is ook niet erg, je kunt niet van de ene op de andere dag een ideale situatie creëren. Maar het opstellen van het kwaliteitsnet is al een hele vooruitgang.’

Een ander onderdeel van ‘Samen Goed Geregeld’ betreft de regionale afstemming van regelgeving. ‘Maarssen, Utrecht, IJsselstein en Zeist, hanteerden allen venstertijden. Ze gaan nu kijken of ze die tijden aan elkaar aan kunnen passen.’ Nu moet nog gekeken worden of het bedrijfsleven ook tot flexibiliteit bereid is. ‘Het komt nu nog vaak voor dat een vrachtwagenchauffeur niet vroeg kan lossen omdat een winkel nog niet geopend is.’ Andere regionale afspraken gaan over de manier waarop de voetgangersgebieden worden afgesloten voor het verkeer en de lengte-eisen. ‘In alle gemeenten komt een uniform afsluitingssysteem voor voetgangersgebieden. Dan hebben de leveranciers nog maar één pasje nodig. Dit willen we zo snel mogelijk realiseren. Ook hebben we met alle gemeentes afgesproken dat ze dezelfde lengtebeperkingen invoeren, zodat ook daar eenduidigheid ontstaat. De lengtebeperking wordt waarschijnlijk opgerekt naar tien meter. Gemeentes als Utrecht, IJsselstein en Vianen hebben nu nog beperkingen die rond de zeven meter liggen.’

‘Straatmanagement’ is een ander onderdeel van Samen Goed Geregeld. ‘In de Slotlaan in Zeist hebben de ondernemers afgesproken gezamenlijk de vuilophaal te gaan regelen. Er komt dus één contract, daar waar nu nog verschillende vuilophalers in de straat komen. Er zijn nu offertes aangevraagd en het project moet nog dit jaar worden aanbesteed.’ In Utrecht zijn afspraken gemaakt om op grotere schaal gebruik te gaan maken van de afvalboot die door de grachten vaart. ‘Een mogelijk is om een werfkelder te gebruiken als stortkoker. Daardoor kunnen er meer ondernemers met het project meedoen.’ Volgens Van de Hoef is op regionaal niveau nu alles goed geregeld. De afspraken moeten nu ‘op lokaal niveau, in de haarvaten’ worden uitgewerkt. ‘Het is de bedoeling dat de afspraken worden verankerd in het reguliere beleid van de gemeentes. Alleen zo zijn stad en regio over tien jaar nog bereikbaar.’

Malini Witlox

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement