Voor Vinck is de vergelijkende studie fundamenteel. Hij zegt open te staan voor aanpassingen aan het huidige geselecteerde tracé als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat dit nodig is. Daarom is het indienen van de bouwaanvraag uitgesteld.

"De conclusies uit de studie zijn finaal", zegt hij. Wanneer de resultaten, die eind dit jaar worden verwacht, bekend zijn, zal de definitieve beslissing over het te volgen tracé snel volgen.

In afwachting van de bekendmaking van de studieresultaten wil de BAM de problematiek van het fijnstof en de leefbaarheid verder uitdiepen, een nieuwe financiering uitwerken, de discussie over de tolheffing voortzetten en andere Masterplan-projecten realiseren.

(zie De Lloyd van 24/09/2008)