De ambassadeur Stedelijke Distributie krijgt als taak het stimuleren van oplossingen voor stadsdistributie. Hij zal wat dit betreft een actieve rol moeten spelen in het overleg tussen de centrale overheden en het bedrijfsleven, een nationaal kader voor stadsdistributie moeten ontwerpen en experimenten met nieuwe oplossingen moeten aanmoedigen.

Goede afspraken voor stadsdistributie zijn volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat hard nodig omdat de huidige regels om overlast te beperken (venstertijden en voertuigeisen) geleid hebben tot het minder efficiënt beladen van voertuigen, waardoor meer voertuigen moeten worden ingezet. Dit heeft geleid tot 30% extra distributiekilometers.

De benoeming van Janse de Jonge gaat in op 1 januari 2009 en heeft een looptijd van drie jaar.