Omdat de werkelijke aanpassing nog verschillende jaren op zich laat wachten, pleiten de Brusselse ondernemers voor tussentijdse maatregelen. Dat bleek tijdens een door Voka-KVK Halle-Vilvoorde georganiseerd debat rond het thema van de mobiliteit in Brussel.

De uitbreidingplannen van de Brusselse Ring werden in juli bekendgemaakt. Ze voorzien in een verbreding van het noordelijke deel van de randweg rond de hoofdstad tot 10 à 12 rijvakken, en op sommige plaatsen zelfs 17.

Tien milieuorganisaties, die zich hebben verenigd in het platform Modal Shift, hebben inmiddels protest aangetekend tegen de Vlaamse plannen. Zij vinden het megalomaan en vrezen voor een Brusselse variant van de Oosterweelsaga.

(Zie De Lloyd van 07/11/08)