Het beeld dat de doorsnee Belg over het wegvervoer heeft, gaat achteruit, leert het rapport. "Terwijl 25% van de ondervraagden vindt dat de status van het wegtransport de laatste jaren is verbeterd, zegt 36% van de respondenten dat het imago van de sector nu slechter is. Dat is een deficit van 11%", onderstreept Kevin Pomeranc van onderzoeksbureau Dedicated Research, dat de studie heeft uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt tevens dat zeer weinig Belgen spontaan het nut van het wegvervoer erkennen.

Febetra zegt niet verrast te zijn over deze resultaten, maar vindt wel dat er dringend ingegrepen moet worden. De wegvervoerorganisatie plant dan ook een grootscheeps charmeoffensief. Het rekent daarvoor op de inbreng van een aantal partners zoals onder meer Febiac. (zie De Lloyd van 17/10/2008)