Europees Commissaris Günther Verheugen (Industriebeleid) hoopt dat het voorstel de competitiviteit van de Europese auto-industrie zal stimuleren dankzij de invoering van op wereldschaal geharmoniseerde procedures en testnormen. De Commissie heeft met het oog op een snelle invoering van de norm geopteerd voor een rechtstreeks in heel de EU toepasbare reglementering die de bestaande richtlijnen zal vervangen. De ministerraad moet nu nog het licht op groen zetten waar de auto-industrie vol ongeduld op wacht.