Volgens UPTR houdt het wetsvoorstel geen rekening met de specifieke eigenschappen van de sector. "Men kan de professionele wegvervoerders en hun chauffeurs niet op dezelfde manier behandelen als om het even welke normale loontrekkende die verantwoordelijk is voor een verkeersovertreding", stelt de beroepsorganisatie.

"De transportsector is al onderworpen aan tal van specifieke reglementeringen zodat men de regeling van de terugbetaling niet kan vervatten in een vage tekst", onderstreept UPTR. Zij vindt het dan ook onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld een boete voor het ontbreken van een attest van non-activiteit zou vermeerderd worden met 33% belastingen.