De stijging is volgens TLN vooral het gevolg van hun succesvolle lobby om het maximumgewicht te verhogen van 50 ton naar 60 ton. Het aantal lange en zware vrachtwagens (25,25 m) is na augustus van dit jaar, toen 6O ton werd toegelaten, bijna verdubbeld. Ook het aantal kerngebieden (bedrijventerreinen, distributiecentra, terminals, enz…) waar ecocombi’s mogen rijden, is gestegen tot 291 in totaal. Voor nog eens 65 kerngebieden is de aanvraag nog in behandeling.

De huidige ervaringsfase moet volgens TLN uiteindelijk leiden tot meer algemene regelgeving voor ecocombi’s.

België heeft op het vlak van ecocombi’s ondertussen een bijna onoverbrugbare achterstand opgelopen.