Tevens worden brede vluchtstroken aangelegd, zodat bussen eventuele files voorbij kunnen rijden. Om de geluidhinder voor de omgeving te beperken, wordt 11 kilometer nieuwe geluidschermen aangelegd, variërend van 4 tot 10 meter hoog.

De werkzaamheden aan dit deeltraject duren twee jaar, laat Rijkswaterstaat woensdag weten. Tijdens de werkzaamheden zijn de rijstroken versmald en geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Rijkswaterstaat organiseert in het najaar informatiebijeenkomsten over de maatregelen en de verwachte hinder.

Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere tussen 2011 en 2020 uit om deze regio bereikbaar te houden.