De ten westen van Maassluis ingetekende Oranjetunnel levert daarin in alle scenario’s een negatief maatschappelijk rendement op. Hij is niet alleen een stuk duurder dan de Blankenburgtunnel – tussen Rozenburg en Vlaardingen -, maar levert ook veel minder verkeerswinst op. “In de spits blijven er files in de Beneluxtunnel staan”, zo valt in de notitie op de site van I&M te lezen.

De Oranjetunnel zou tussen de 1,8 en 2,1 miljard euro kosten in de variant Laag. Wordt de aanvoerweg tussen de tunnel en de A20 richting Rotterdam op twaalf meter hoge palen gezet (OT Hoog), dan komt daar nog eens tussen de 200 en 300 miljoen bij. Maar voor elke geïnvesteerde euro komt volgens de maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) maar tussen de 60 cent en 97 cent terug. Het verschil zit ‘m in lage of hoge economische groei.

Zo bekeken scoort de Middendoor-variant van de Blankenburgtunnel, die inderdaad rechtdoor de tunnel uit naar de A20 gaat, veruit het best (0,89 tot 2,01), maar die pleegt een zware aanslag op het verkavelde ‘slagenlandschap’ tussen Vlaardingen en Maassluis.

Met een ‘vanafprijs’ van één miljard is het wel de goedkoopte oplossing, maar de omliggende gemeenten onder aanvoering van Vlaardingen zijn faliekant tegen en hebben al laten weten hun medewerking aan het Bestuurlijk Overleg te beëindigen als Schultz deze variant niet van tafel haalt.

Blijven over de varianten Krabbeplas-West en -Oost die beide, vanuit het zuiden de tunnel uitkomend, naar rechts afbuigen en langs het recreatiegebied Krabbeplas lopen en bij Vlaardingen op de A20 aansluiten. De mkba-score van West is iets beter (1,77 tot 0,78) dan die van Oost (1,64-0,73) en die is met een bandbreedte van 1 tot 1,2 miljard ook 200 miljoen euro goedkoper. Op het punt van bereikbaarheid scoren alle Blankenburg-varianten een dubbele plus: ‘De dagelijkse files in de Beneluxtunnel zijn dan voorbij’

Op de punten leefomgeving, natuur en landschap ontlopen de twee elkaar niet zoveel. West doet het op het eerste punt wat beter, de andere heeft minder invloed op het landschap. Maar Oost gaat nat op het aspect recreatie: de nieuwe weg snijdt Vlaardingen af van het recreatiegebied Krabbeplas, waar volop gewandeld, gegolfd en gesurfd wordt. Bovendien moet bij de optionele aanleg van een afslag naar Vlaardingen (meerkosten 50 miljoen) het zogenoemde Volksbos gerooid worden. Overigens wordt bijna het hele natuurgebied Rietputten het slachtoffer van een afslag in variant West.

Minister Schultz heeft klip en klaar laten weten dat ze een nieuwe tunnel wil en dat ze deze maand gaat zeggen welke. Gezien het bovenstaande lijkt die keus niet al te moeilijk en kan ze zich richten op de volgende vraag: wordt de Blankenburg een toltunnel? Het departement speelt met die gedachte en Havenbedrijf Rotterdam heeft al belangstelling getoond voor deelname in private financiering, als dat de aanleg versnelt.

De onderzoekers hebben ook uitgerekend wat de verkeerseffecten zijn bij ‘maximale tolopbrengsten’: volgens de verkeersmodellen neemt de kans op files bij de Beneluxtunnel dan weer toe. Oftewel, wie het er voor over heeft, kan dan de filevrije Blankenburgtoltunnel pakken, wie geld wil uitsparen neemt de kans voor lief dat hij bij de Beneluxtunnel toch weer in de file terechtkomt.

Bekijk hier de tracékaart: Tracekaart_tunnels.pdf

Rob Mackor

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement