De uitzendorganisatie is daarom begonnen met de campagne TOP Chauffeurs, waarbij TOP staat voor Talent Ontwikkel Programma. Met een brede aanpak moeten diverse doelgroepen worden geïnteresseerd voor het vak. Gedacht wordt onder andere aan jongeren rond de 17 jaar die nog geen duidelijke beroepskeuze hebben gemaakt. Die moeten in hun eigen taal worden benaderd, via bijvoorbeeld twitter en Facebook. Er is ook een Youtube-film ontwikkeld.