Volgens TLN liggen de maatregelen van Asscher ‘in lijn’ met de voorstellen die de organisatie zelf, samen met de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, heeft gedaan om misstanden in de sector aan te pakken.

Het voortbestaan van veel Nederlandse transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetgeving op het gebied van de markttoegang in de Europese Unie en door de gebrekkige handhaving daarvan.

Bedrijven die het met de regels niet zo nauw nemen, doen bonafide ondernemingen oneerlijke concurrentie aan. Ook komen de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van met name chauffeurs erdoor in het geding.

TLN roept minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op, de bezuinigingen op haar eigen inspectiedienst, de Inspectie Leefomgeving en Transport, terug te draaien. Die dienst zou juist meer middelen moeten krijgen toegewezen om de regels goed te kunnen handhaven.