De organisatie maakte haar klacht eerder al aanhangig gemaakt bij het bilateraal overleg van Duitsland met Letland. Dat heeft echter geen overtuigende oplossing gebracht.

Daarom is de BGL nu naar Matthias Ruete, algemeen directeur van het Brusselse directoraat-generaal voor Transport en Mobiliteit, gestapt. Van hem wordt verwacht dat hij maatregelen neemt om eerlijke concurrentie op de weg te waarborgen.

De BGL voert aan dat de voorgeschreven chauffeursdocumenten alleen mogen worden afgegeven als de chauffeur woonachtig is in één van de lidstaten en beschikt over een rijbewijs dat door een lidstaat is uitgegeven.

De organisatie betwijfelt trouwens of de Filippijnse chauffeurs wel voldoen aan de Europese kwalificaties voor het chauffeursvak.