De bond gaat werknemers steunen bij het bijhouden van de uren die ze voor het bedrijf werken en wil voor hen ook nagaan of ze wel het minimumloon ontvangen. Volgens de bond komen er ‘signalen’ binnen dat werknemers het idee hebben, niet conform het minimumloon te worden beloond.

Bij Selektvracht werken drieduizend bezorgers die pakketten afleveren op basis van stukloon. Ze werken wekelijks een wisselend aantal uren. De beloning wordt vastgesteld op grond van een matrix van pakketomvang en bezorgafstand. Vaak is volgens de bond de vaststelling van de beloning ondoorzichtig.

CNV Vakmensen heeft dit probleem al eens voorgelegd aan de directie van Selektvracht, maar het bedrijf zegt dat van betaling onder het minimumloon geen sprake is. De bond wil Selektvracht ertoe brengen voortaan een uurloon te betalen. De twee hebben daarvoor een ‘tijdpad’ uitgestippeld.