De sector maakt gebruik van de 600 miljoen euro die in het Sociaal Akkoord is beschikbaar gesteld voor plannen om de werkgelegenheid te behouden en te bevorderen en om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN), FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben hun plannen dinsdag voorgelegd aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers en bonden gaan nu een formele aanvraag indienen.

De transportsector wil vooral het vakmanschap binnen de sector houden en vergroten. Zo moeten chauffeurs die nu tijdelijk werkloos zijn in staat worden gesteld hun kennis en kunde op peil te houden. Het gaat om naar schatting 500 ex-medewerkers.

Een deel van de in totaal veertig miljoen euro die is uitgetrokken is daarvoor bestemd. Verwacht wordt namelijk dat als de economie werkelijk aantrekt, er weer duizenden extra chauffeurs nodig zijn. Verder krijgen logistieke medewerkers zonder diploma scholingsmogelijkheden aangeboden. Hier gaat het om jaarlijks 600 tot 700 mensen.