Met de andere sociale partners in het wegvervoer heeft de bond een sociaal akkoord gesloten, waarin onder meer is vastgelegd dat buitenlandse chauffeurs die in Nederland werk verrichten, behoren te worden beloond conform de Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Die bepaling zal echter moeten worden gehandhaafd, vindt FNV Bondgenoten. In dat verband moet ook de controle op de naleving van de cabotageregels worden geïntensiveerd. Verder wil de bond dat opdrachtgevers voortaan aansprakelijk worden voor de manier waarop ze transportopdrachten uitbesteden.

‘Opdrachtgevers moeten zich realiseren dat ze niet voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten’, zegt bondsbestuurder Egon Groen. ‘Zolang de concurrentie ten koste van werknemers doorgaat, wordt het vak van chauffeur een pulpbaan waarbij je genoegen moet nemen met een Oost-Europees uurloon.’

De bond stelt aan de bedrijfstak vervoerder Albert Keizer uit Zaandam ten voorbeeld. Dit bedrijf werkt uitsluitend met chauffeurs in Nederlandse loondienst.