Gezond Transport, waarin Transport en Logistiek Nederland (TLN), FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen samenwerken, bracht onlangs een rapport uit waaruit bleek dat oudere werknemers in de sector transport en logistiek zich relatief vaker en langer ziek melden.

Dit blijkt niet alleen te gelden voor bijvoorbeeld chauffeurs in het wegvervoer, maar ook voor vijftigplussers die in magazijnen werken. Doel van het nu bij die laatste groep te houden onderzoek is vast te stellen hoe verzuim kan worden voorkomen of bekort en wat kan bijdragen aan vervroegde reïntegratie.

Er zal bij de tien bedrijven onder meer worden gekeken naar de organisatie van het werk, zoals de inroostering en de invulling van vrije dagen. Zo zou de inzetbaarheid van oudere magazijnmedewerkers kunnen worden verhoogd door bijvoorbeeld taakroulatie of verbreding van taken.