De zes parlementariërs wijzen verder op het gebruik van postbusmaatschappijen om goedkope chauffeurs in het Europese wegvervoer in te zetten. Ook daartegen zou Kallas maatregelen moeten nemen.

Tot de groep behoren parlementariërs uit Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. De Nederlander is Dennis de Jong van de SP. De meesten van de zes hebben een sociaal-democratische achtergrond.

De zes maken zich zorgen over een door Kallas wèl aangekondigd rapport over verdere liberalisering in het wegvervoer. Daarin zou het ook weer gaan om verruiming van de cabotagewetgeving. Ze zien liever dat Kallas in de rest van zijn ambtsperiode juist een lijst van ‘best practices’ tegen het verschijnsel uitbuiting opstelt.

In onder meer België, Finland, Denemarken en Oostenrijk hebben de nationale overheden maatregelen genomen die, elk op een andere manier, uitbuiting moeten voorkomen. In Frankrijk worden zulke maatregelen ook verwacht. Al die maatregelen zou Kallas moeten opnemen in een werkdocument.