Asscher sloot vorig jaar een akkoord met werkgevers en vakbonden op grond waarvan in totaal 40 miljoen beschikbaar zou komen. De overheid zou daarvan de helft opbrengen, de sector zelf de andere helft. De overheidsbijdrage komt uit een pot van 600 miljoen euro die over alle sectoren voor dit doel wordt verdeeld.

Het nu goedgekeurde sectorplan is gericht op scholing en omscholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, extra leerwerkplaatsen voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en langdurig werklozen.

Er worden 1250 jongeren extra opgeleid tot chauffeur. Er komen duizend banen voor zij-instroom van mensen uit andere sectoren en werkzoekenden. Voor tweeduizend werkloze chauffeurs en ander personeel komen er cursussen om de vakbekwaamheid op peil te houden.

Verder worden 1.283 praktijkopleiders bijgeschoold en krijgen 13.000 werknemers een check op gezondheid en mobiliteit.