Transport en Logistiek Nederland (TLN) is juist tegen het voorstel. TLN noemt het ‘op dit moment cruciaal’ dat cabotage niet volledig wordt geliberaliseerd, aangezien de loonverschillen tussen de Europese lidstaten nog te groot zijn.

Vrijgave van cabotage zou volgens de organisatie leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt van relatief dure chauffeurs uit West-Europese landen door goedkopere chauffeurs uit Midden- en Oost-Europa. Het zou beter zijn, zegt TLN, als Europa de ecocombi, de langere en zwaardere vrachtautocombinatie, zou toelaten in het grensoverschrijdende vervoer.

Hierover zal het plenaire Europese Parlement overigens vandaag stemmen. Eerder wees de transportcommissie van dat parlement een voorstel voor grensoverschrijdend vervoer met de ecocombi af.

De Europese Commissie wil, zo blijkt uit een rapport dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Transportcommissaris Siim Kallas, door volledige vrijlating van cabotage de transportefficiëntie bevorderen en leegrijden voorkomen.

Nu geldt voor cabotage nog de beperkende regel dat slechts drie cabotageritten mogen worden uitgevoerd binnen een week nadat het voertuig op een internationale rit is aangekomen in het land waarin die cabotageritten worden gemaakt.