TLN wilde daar tot dusver niet op ingaan. De werkgeversorganisatie houdt vast aan de nullijn. De afgelopen maanden hebben de bonden bij diverse transportbedrijven en distributiecentra van onder meer supermarktketens acties gevoerd om hun looneis kracht bij te zetten.

Volgens loonderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen is het voor de bedrijfstak ‘niet goed’ dat er geen nieuwe cao is afgesproken terwijl de oude al is verlopen.Of zijn bond ingaat op de uitnodiging om opnieuw te gaan onderhandelen, weet hij nog niet. Dat zal ervan afhangen wat de werkgevers concreet willen aanbieden.

Volgens Van Rijssel gaat de brief van TLN op ‘geen enkele wijze’ in op de voorstellen van de bonden. Zijn bond gaat in elk geval door met de voorbereiding van acties na de zomervakantie. Van Rijssel tracht ook met TLN in gesprek te komen over de agenda die de werkgevers voor de bijeenkomst in september zouden willen opstellen.

De afgelopen maanden hebben enkele werkgevers in het wegvervoer de door de bonden geëiste loonsverhoging al wel toegezegd. Deze bedrijven zijn gevrijwaard van verdere acties. De loonsverhoging is door de bonden als vrijwel enige eis in het overleg ingebracht in een éénjarige cao, waarna de sociale partners zich over een grondige herziening van deze cao voor meerdere jaren zouden moeten buigen.

Als TLN en de vereniging Vertticaal Transport, de andere werkgeverspartij aan de onderhandelingstafel, zich concreet over de eisen van de bonden willen uitlaten, is CNV-onderhandelaar Van Rijssel bereid het overleg te hervatten. Daarbij wil hij de looneis van 3% niet laten vallen, want die is in het ultimatum aan de werkgevers immers verwoord.

Maar Van Rijssel kan zich ook voorstellen dat bijvoorbeeld over een tweejarige cao wordt gesproken, waarin de vernieuwing van deze collectieve arbeidsovereenkomst een belangrijk thema is. De bonden willen met de werkgevers onder meer dringend praten over de ‘verdringing’ van Nederlandse chauffeurs in belangrijke delen van het wegvervoer door collega’s uit vooral Midden- en Oost-Europa.

Voor het begin dit jaar ontstane cao-conflict werkten werkgevers en bonden al aan een onderzoek naar de vraag welke praktijken wel en niet geoorloofd zijn om Nederlandse chauffeurs door goedkopere buitenlandse collega’s te vervangen. Dat werk is nu komen stil te liggen door de cao-ruzie.