Transport en Logistiek Nederland (TLN) zond CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten enige weken geleden een uitnodiging om weer te gaan praten, nadat de onderhandelingen in maart waren afgebroken.

CNV Vakmensen wil wel dat ‘elementen’ uit het ultimatum dat de bonden in het voorjaar aan de werkgevers hebben gezonden bij het nieuwe beraad ter sprake moeten komen. Het gaat daarbij om de looneis van 3% en de afschaffing van de vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling.

Volgens Van Rijssel zijn de acties die de bonden de afgelopen maanden voerden, ‘voldoende hinderlijk’ geweest om de werkgevers weer tot hervatting van het loonoverleg te bewegen.