Daar werden acties gevoerd bij het SMC en het Rail Service Center. Chauffeurs legden collega’s bij deze bedrijven in over het zogenoemde tienpuntenplan van FNV Transport & Logistiek.

De bond wil dat aan ‘verdringing’, bijvoorbeeld door de inzet van Oost-Europese chauffeurs tegen veel lagere arbeidsvoorwaarden dan in de Nederlandse cao goederenvervoer over de weg zijn vastgelegd, paal en perk wordt gesteld door schijnconstructies aan te pakken en de ‘wildgroei’ van uitzendbureaus te beteugelen.

Ook zouden opdrachtgevers in het wegvervoer voortaan mede aansprakelijk moeten worden gesteld voor de naleving van de Nederlandse cao, de handhaving van de rij- en rusttijden en dergelijke. De bond wil het plan inbrengen in het op 10 september te hervatten cao-overleg met de werkgevers.