Volgens deze hoogleraar verkeerslogistiek, Herbert Sonntag, zouden er in Duitsland zevenduizend langere en zwaardere vrachtautocombinaties op de weg komen als de federale verkeersminister, Alexander Dobrindt, de huidige proef met ecocombi’s in zijn land eind volgend jaar omzet in een blijvende toelating van deze voertuigen op de wegen.

Met die extra voertuigen op de weg zou volgens Sonntag 7,6% van alle lading kunnen worden vervoerd die nu over het spoor gaat. De ecocombi is volgens hem zo efficiënt dat een deel van het spoorvervoer er prijstechnisch niet mee kan concurreren. Daardoor zouden spoorvervoerders hun capaciteit niet meer ten volle kunnen benutten. Hun lading zou niet alleen naar andere spoorvervoerders weglekken, maar met name ook naar de weg, zegt Sonntag.

De hoogleraar uit Wildau meent daarmee dat de bewering is weerlegd dat ecocombi’s goed zijn voor het milieu. Dat milieu-argument wordt onder meer gebruikt door de VDA, de organisatie van Duitse autofabrikanten. Die stelt dat twee ecocombi’s de lading van drie conventionele vrachtautocombinaties kunnen meenemen. Ze verbruiken per eenheid lading ook bijna een derde minder brandstof en zijn dus ‘schoner’ dan conventionele combinaties.

Volgens Allianz pro Schiene wordt de ecocombi sluipend ingevoerd in Duitsland. Aan de ‘landelijke’ proef doen zeven deelstaten mee, terwijl nog eens vier deelstaten de ecocombi op een deel van hun wegennet toelaten. Allianz pro Schiene-directeur Dirk Fiege stelt dat deelstaten in hun ‘naïviteit’ zwichten voor de druk van de autolobby. Zo kreeg Daimler onlangs van deelstaat Baden-Württemberg toestemming om op drie grote doorgaande routes ecocombi’s in te zetten.

In Baden-Württemberg is, zegt Fiege, nota bene een rood-groene regeringscombinatie aan de macht, die volgens hem toch beter zou moeten weten. Fiege hoopt dat de Bondsraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelstaten, zich tegen de ecocombi zal uitspreken.

Zijn organisatie protesteert vandaag (dinsdag) bij de Berlijnse Brandenburger Tor tegen de ecocombi. Aan die demonstratie wordt deelgenomen door Michael Cramer (Groenen), de verkeerscommissievoorzitter in het Europees Parlement, en door Martin Burkert (SPD), verkeersdeskundige in de Bondsdag. Bij de demonstratie zal Allianz pro Schiene, ondanks alle bezwaren, uitgerekend een ecocombi inzetten.