Het gaat om routes in zogenoemde punt-puntverbindingen over de weg, bijvoorbeeld tussen industrie- en andere bedrijventerreinen.

Tot de trajecten behoren weggedeelten in snelwegen, maar ook stukken van secundaine wegen. Saarland is één van de laatste Duitse deelstaten die zich hebben laten overtuigen van de overwegende voordelen van ecocombi’s op de weg.