De Luxemburgse regering heeft in het parlement laten weten niets te voelen voor toelating van 25,25 meter lange vrachtautocombinaties. Luxemburg zet liever in op bevordering van alternatieven voor het wegvervoer, zoals spoor en binnenvaart.

Om ecocombi’s goed te kunnen toelaten zou de infrastructuur in het land grondig moeten worden aangepast. Langere combinaties kunnen bijvoorbeeld van veel kruisingen geen veilig gebruik maken. Zeker in stedelijke gebieden zijn ze eerder een gevaar voor het overige wegverkeer.