Wegvervoer wacht ‘miljoenenclaim’ wegens te lage beloning vrije dagen

Wegvervoer

Veel ondernemingen in het Nederlandse wegvervoer hangt een forse claim boven het hoofd wegens achterstallige loonbetaling. CNV Vakmensen kondigt aan bij afzonderlijke bedrijven claims neer te leggen.

Volgens de bond hebben zeker honderdduizend werknemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg van hun werkgevers nog geld te goed. Per werknemer zou het gaan om duizenden euro’s.

Het gaat om onvoldoende uitbetaling van loon over vakantiedagen. Het achterstallige loon kan tot vijf jaar na dato van de werkgever worden teruggevorderd en daar gaat CNV Vakmensen zich nu voor zijn leden voor inzetten.

Volgens bondsonderhandelaar Tjitze van Rijssel wordt een vakantiedag nu meestal uitbetaald op grond van het relatief lage basistarief en wordt geen rekening gehouden met de toeslagen en de vele overuren. ‘Dat klopt niet.’

De bond stelt dat in weinig sectoren zoveel overuren worden gemaakt als in het wegtransport. ‘Werkweken van zestig, zeventig uur zijn geen uitzondering’, zegt van Rijssel. ‘Die overuren zijn onderdeel van het salaris en moeten dus ook meetellen bij het uitbetalen van vakantiedagen. Werknemers die dit over de afgelopen vijf jaar willen vorderen, hebben volgens ons een sterke zaak.’

De ruim honderdduizend werknemers die mogelijk een claim hebben, zijn niet alleen chauffeurs, maar ook kantoormedewerkers die in ploegendienst werken en planners die in de weekeinden structureel werken. De bond had over de beloning voor vakantiedagen bij het jongste cao-overleg een regeling met de werkgevers willen treffen. ‘Maar de werkgevers wilden daar helaas niet van weten’, aldus Van Rijssel.

Daarom spreekt CNV Vakmensen namens zijn leden nu afzonderlijke werkgevers aan. Bij wijze van proef zijn voor drie leden inmiddels claims ingediend van per persoon ongeveer zesduizend euro. Het betreft, zegt de bond, werknemers van GCA en Geodis. ‘Als ze niet betalen, starten we een proefproces bij de rechter.’

De bond heeft hierbij een wapen in de vorm van een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2011. Op grond hiervan moet de beloning voor een vakantiedag gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Wegvervoer wacht ‘miljoenenclaim’ wegens te lage beloning vrije dagen | NT

Wegvervoer wacht ‘miljoenenclaim’ wegens te lage beloning vrije dagen

Wegvervoer

Veel ondernemingen in het Nederlandse wegvervoer hangt een forse claim boven het hoofd wegens achterstallige loonbetaling. CNV Vakmensen kondigt aan bij afzonderlijke bedrijven claims neer te leggen.

Volgens de bond hebben zeker honderdduizend werknemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg van hun werkgevers nog geld te goed. Per werknemer zou het gaan om duizenden euro’s.

Het gaat om onvoldoende uitbetaling van loon over vakantiedagen. Het achterstallige loon kan tot vijf jaar na dato van de werkgever worden teruggevorderd en daar gaat CNV Vakmensen zich nu voor zijn leden voor inzetten.

Volgens bondsonderhandelaar Tjitze van Rijssel wordt een vakantiedag nu meestal uitbetaald op grond van het relatief lage basistarief en wordt geen rekening gehouden met de toeslagen en de vele overuren. ‘Dat klopt niet.’

De bond stelt dat in weinig sectoren zoveel overuren worden gemaakt als in het wegtransport. ‘Werkweken van zestig, zeventig uur zijn geen uitzondering’, zegt van Rijssel. ‘Die overuren zijn onderdeel van het salaris en moeten dus ook meetellen bij het uitbetalen van vakantiedagen. Werknemers die dit over de afgelopen vijf jaar willen vorderen, hebben volgens ons een sterke zaak.’

De ruim honderdduizend werknemers die mogelijk een claim hebben, zijn niet alleen chauffeurs, maar ook kantoormedewerkers die in ploegendienst werken en planners die in de weekeinden structureel werken. De bond had over de beloning voor vakantiedagen bij het jongste cao-overleg een regeling met de werkgevers willen treffen. ‘Maar de werkgevers wilden daar helaas niet van weten’, aldus Van Rijssel.

Daarom spreekt CNV Vakmensen namens zijn leden nu afzonderlijke werkgevers aan. Bij wijze van proef zijn voor drie leden inmiddels claims ingediend van per persoon ongeveer zesduizend euro. Het betreft, zegt de bond, werknemers van GCA en Geodis. ‘Als ze niet betalen, starten we een proefproces bij de rechter.’

De bond heeft hierbij een wapen in de vorm van een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2011. Op grond hiervan moet de beloning voor een vakantiedag gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement