De Duitse deelstaat, die direct aan Nederland en België grenst, laat de ‘Lkw-Lang’ of ‘Gigaliner’ toe op alle autosnelwegen en een deel van het onderliggende wegennet, zoals Bundesstrassen.

Noordrijn-Westfalen heeft zich lang verzet tegen toelating van ecocombi’s, omdat die lading van het spoor weer naar de weg zouden halen en de verkeersveiligheid zouden verminderen.

Een proef die Duitsland de afgelopen vijf jaar in steeds meer deelstaten hield, wees uit dat van beide risico’s geen sprake is. De ecocombi is, zo blijkt uit de analyses, zelfs bevorderlijk voor intermodaal vervoer.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met de toevoeging van het Noordrijn-Westfaalse hoofdwegennet aan het zogenaamde ‘Positivnetz’ waarop ecocombi’s nu in grote delen van Duitsland zijn toegelaten.

Nederlandse en Belgische ecocombi’s kunnen nu ook het Duitse wegennet op. Er is nog wel een vervelende Europese bepaling die voorschrijft dat een ecocombi niet in z’n geheel de landsgrens over mag.

Wil je daar formeel aan voldoen, dan moet je de lange combinatie voor de grens ontkoppelen en in delen over de grens brengen. Ga er vooral niet van uit dat de Benelux- en Duitse grensautoriteiten een oogje dichtdoen als een lange combinatie toch in één keer de grens overschrijdt.