Belangrijke punten uit het nieuwe regelpakket zijn:

  • Per nascholingsperiode (van vijf jaar) dient er minstens een training te worden gevolgd met een verkeersveiligheidsthema. Speciale nadruk ligt er ook op een ‘rationeel brandstofverbruik’
  • Herhaling van hetzelfde onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan. De bijlage bij de richtlijn vermeldt dat er diverse onderwerpen aan bod moeten komen in de 35 uur nascholing. Een herhalingsopleiding is wel toegestaan indien blijkt dat de chauffeur een specifiek corrigerende opleiding nodig heeft
  • Bij de keuze van de onderwerpen voor nascholing wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van het door de bestuurder uitgevoerde vervoer en de ontwikkelingen op het gebied van geldende regelgeving en technologie
  • De minimumleeftijd voor een chauffeur beroepsgoederenvervoer blijft achttien jaar. Er is aansluiting gezocht bij de Europese richtlijn 2006/126 (rijbewijs)
  • Code 95 wordt vermeld op het rijbewijs. Als dat niet kan, wordt door de lidstaat een ‘kwalificatiekaart bestuurder’ uitgereikt, waarop de Code 95 vermeld staat. Lidstaten erkennen deze kwalificatiekaarten onderling, de bevoegde autoriteiten controleren of het rijbewijsnummer dat vermeld staat op de kaart inderdaad geldig is. Een chauffeur verkrijgt de kwalificatiekaart nadat hij heeft aangetoond dat de vereiste 35 uur nascholing is gevolgd. In Nederland blijft de verklaring van nascholing gelden. Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor chauffeurs met een niet-Nederlands rijbewijs. Hoe die Nederlandse praktijk er voor hen uit gaat zien, is zo kort na het besluit nog niet duidelijk. Branchevereniging TLN en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn hierover met elkaar in gesprek
  • Wederzijdse erkenning tussen lidstaten van Code 95-trainingsdagen vindt de Europese Commissie erg belangrijk. Hieraan gekoppeld zijn maatregelen om fraude tegen te gaan
  • Het niveau voor initiële vakbekwaamheid en nascholing is door het Europees Parlement vastgesteld op ten minste MBO2-niveau.

TLN geeft aan een sterke lobby te hebben gevoerd bij de Europese Commissie en de Raad om het voorstel met wijzigingen zo gunstig mogelijk te laten zijn voor de Nederlandse transportsector. De belangenorganisatie is daarom verheugd dat diverse punten ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de nieuwe richtlijn.

De ingangsdatum van de nieuwe regels is nog afhankelijk van de formele goedkeuring van de Europese Raad, die wordt verwacht in juni dit jaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement