Ook komen op drukke wegen, veelal in de buurt van de snelwegen, slimme verkeerslichten die zorgen dat het verkeer beter wordt afgewikkeld. Daarnaast worden spitsstroken omgevormd tot gewone rijstroken, zodat ze altijd gebruikt kunnen worden.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels de Tweede Kamer geïnformeerd over het eerste pakket aan maatregelen: ‘Ik kan de files niet voorkomen, maar ik wil de toenemende filedruk wel zo veel mogelijk beperken. Met slimme maatregelen kunnen we de doorstroming ook op kortere termijn verbeteren.’ De file-aanpak is een aanvulling op de projecten voor de aanleg van nieuwe wegen en rijstroken en het verjongen en vernieuwen van de bestaande infrastructuur. De minister heeft voor de extra anti-filemaatregelen in totaal honderd miljoen euro uitgetrokken.

De minister richt zich onder meer op het verkorten van de files die ontstaan als gevolg van een ongeval op de snelweg. Ze wil een snellere berging van voertuigen die bij een ongeval betrokken zijn. Met bergers worden afspraken gemaakt, zodat ze op werkdagen tijdens de spits op twintig strategische locaties klaarstaan en sneller ter plaatse kunnen zijn. Het gaat vooral om over de ringwegen bij de grote steden. De aanrijtijden van de weginspecteurs worden verkort. Ook bekijkt Rijkswaterstaat of de bergers zelf de plek van het ongeval kunnen afzetten, zodat zij niet altijd op een weginspecteur of de politie hoeven te wachten.

De komende jaren worden 25% van de huidige spitsstroken omgezet in reguliere rijstroken. Dit jaar gebeurt dit op de A1 bij Deventer. De minister wil daarnaast op korte termijn de spitsstroken en de plusstroken aan de linkerkant van de rijbaan sneller openzetten voor het verkeer. Ten noorden van Amsterdam en bij de Beneluxtunnel worden extra maatregelen genomen zodat geen opstopping ontstaat als een te hoge vrachtwagen een tunnel inrijdt.

De minister wil daarnaast volop nieuw technieken inzetten om het verkeer veiliger en sneller te laten doorstromen. Het gaat daarbij onder meer om nieuwe reisinformatiediensten en de inzet van slimme verkeerslichten op drukke kruispunten in de buurt van snelwegen, die op het aanbod van het verkeer kunnen reageren. Rijkswaterstaat voert daarnaast op verschillende locaties kleine infrastructurele maatregelen door. Zo wordt de verbindingsboog in knooppunt Oudenrijn verbreed, worden kleine aanpassingen doorgevoerd aan het Prins Clausplein en wordt de capaciteit van een afrit op de A58 bij Tilburg vergroot.